SRO: Reaktionen mellem bromid og bromat

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 12
 • 13
 • 2588
 • PDF

SRO: Reaktionen mellem bromid og bromat

SRO i Kemi A og Matematik A om reaktionen mellem bromid og bromat.

Indledning:
Jeg skal i denne opgave redegøre for reaktionen af bromid og bromat i en sur opløsning. Ud fra produktet brom, skal jeg forklare teorien bag spektrofotometri, og bevise at den bedste matematiske linje for broms udvikling, er ekponentiel. Jeg skal forklare hvad reaktionshastighed er, og hvad der har indflydelse på dette, og ydermere redegøre for matematiske funktioner.

Lærers kommentar

Fremragende SRO med få uvæsentlige mangler.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Formål 3
Reaktionen 3
Reaktionsfaktorer 3
Spektrofotometri 4
Absorbans 4
Lambert-Beers lov 4
Koncentration 5
Funktioner 5
Model for brom 6
Bevis ud fra bromat 6
Reaktionshastighed 7
Sekant 8
Tangent 8
Tangentlinje 9
Diskussion 9
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Reaktionen
Reaktionen jeg beskæftiger mig med forgår foregår således:
Br- + BrO3- + H+ Br2 + 3H2O
Reaktionen er dog ikke stemt, og det er her vigtigt at oxidationstallene stemmer overens på begge sider.
Afstemt: 5Br- + BrO3- + 6H+ 3Br2 + 3H2O
Bromid er en ion af brom og befinder sig i hovedgruppe 5, som derfor har derfor en spænding på -1. Bromat er en sammensat ion, men i dette tilfælde har brom oxidationstal +5, fordi oxygen har en større elektronnegativitet end brom. Det bliver en polær binding fordi differensen mellem oxygen(3.5) og brom's(2.8) elektronnegativitet er mellem 2 og 0.5. Oxygen har en ladning på -2, og når der i bromat findes 3 oxygen giver det med bromid en ladning på lig -1.
Denne reaktion sker imidlertid ved en redoxreaktion der er bestående af 2 delreaktioner. En reduktion og en oxidation. I en redoxreaktion er sker der en udveksling mellem elektroner.
Reaktionsfaktorer
Der findes flere oversager til at reaktionen reagerer ved en bestemt hastighed på en bestemt tid, bl.a. koncentrationen af reaktanterne. Jo højere koncentrationen er af reaktanterne, desto hurtigere sker reaktionen, men over tid vil der være lavere koncentrationen af reaktanterne, og chancen for de vil reagere, er mindre, altså reaktionshastigheden aftager.
I forsøget ved jeg at koncentrationen for bromat er lig 0.001M og jeg ved der er stort overskud af både bromid og brint. Det er derfor koncentrationen af bromat ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Reaktionen mellem bromid og bromat

[2]
Bedømmelser
 • 17-12-2020
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig dårlig Sro, kan slet ikke fatte hvordan du har fået 12. Fyldt med fejl og ting du mangler, at forklare om.
 • 07-02-2013
  Hjalp til forståelse af spektrofotometri!