SRO om Bjerrumdiagrammer og Puffersystemer i Matematik og Kemi

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Kemi B)
 • 12
 • 11
 • 5376
 • PDF

SRO om Bjerrumdiagrammer og Puffersystemer i Matematik og Kemi

SRO i Kemi B og Matematik B om bjerrumdiagrammer og puffersystemer.

Problemformulering:
Bjerrumdiagrammer er et vigtigt redskab indenfor syre-basekemi, dr har mange anvendelser indenfor kemi og biologi. Jeg skal udføre en undersøgelse af en opløsnings puffervirkning og lave et eksperiment, der er grundlag for fremstilling af et Bjerrumdiagram.

Problemstillinger:
Redegør for, hvad der forstås ved et puffersystem.
Udfør et eksperiment, der illustrerer puffervirkningen.
Udled pufferligningen og den matematiske forskrift for et Bjerrumdiagram.
Lav en funktionsundersøgelse af forskriften.
Fremstil ud fra data fra et eksperiment et Bjerrumdiagram for eddikesyre. Analyser grafen ud fra en matematisk synsvinkel, herunder skal jeg bestemme styrkekonstanten for eddikesyres.
Giv eksempler på, hvorledes Bjerrumdiagrammer anvendes som redskab.

Du kan læse mere om puffersystemer og Bjerrumdiagrammer i vores kompendium om pH-beregninger.

Elevens kommentar

Opgaven er en Matematik og Kemi opgave, med begge fag på B niveau. Fik 12 i begge dele, og derved også et samlet 12 tal. Kun mindre kommentarer om små ting som jeg udelader."

Studienets kommentar

Abstract mangler.

Indhold

Syre/base-kemi og pH 3
Puffersystemet 3
Pufferligningen 4
En underlig graf 5
Et bjerrumdiagram for eddikesyre 7
Nyttige diagrammer 9
En lille forskel? 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Syre/base-kemi og pH

Et stort underområde til ordet kemi, er syre/base-kemi. Og når du arbejder med henholdsvis syre og eller base, kommer du ikke uden om begrebet pH-værdi. Det er nemlig denne værdi som bestemmer hvorvidt væsken er en syre eller en base. Har væsken en lav pH-værdi er der tale om en syre, er pH-værdien høj er det en base, og ligger værdien i midten er der tale om en neutral væske/opløsning. For at forstå dette er en definition af begrebet pH-værdi påkrævet. Definitionen blev indført i 1909, og betyder med andre ord koncentrationen af H3O+ i opløsningen. På formel ser den ser sådan ud.

PH = - log[H3O+]

Denne definition giver dog nogle problemer. Resultatet vil kun passe ordenligt hvis der er tale om ganske fortyndede opløsninger. Problemet er nemlig at oxoniumionerne (H3O+) i mindre fortyndede opløsninger vil påvirke hinanden, og den beregnede pH-værdi vil blive forskellige fra den målte. Definitionen er heller ikke pålidelig hvis opløsninger indeholder for store koncentrationer af salte. Der er dog fundet definitioner af pH-værdien som tager højde for dette, men dem vil vi se bort fra. Jeg vil i opgaven se nærmere på puffersystemet, beskrive hvad det er og hvordan det virker. Jeg vil også komme ind på hvordan man kan fremstille et bjerrumdiagram ud fra ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Bjerrumdiagrammer og Puffersystemer i Matematik og Kemi

[10]
Bedømmelser
 • 11-03-2011
  Rimelig god, forklarer de forskellige begreber rimelig godt. Dog mangler abstract...
 • 26-02-2010
  Det gode ved denne rappport er at begreberne er forklaret udførligt fra start.
 • 31-10-2016
  Skaber godt overblik
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave med en fin rød tråd