SRO om Logaritmer og syre/base-kemi i Mat og Kemi

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 24
 • 3566
 • PDF

SRO om Logaritmer og syre/base-kemi i Mat og Kemi

Problemformulering

Logaritmer og syre/base-kemi

Gør rede for hvordan logaritmefunktioner defineres og hvilke egenskaber de har.
Redegør for teorien om syrer og baser og definer pH-begrebet. Forklar herunder sammenhængen mellem styrkekonstanten Ks og styrkeeksponenten pKs. . Forklar herunder logaritmefunktionens anvendelse.
Forklar de regler, der gælder for regning med logaritmefunktioner, og gør rede for deres anvendelse i syre/base-teorien
Forklar hvad en vendetangent er og hvordan den kan bestemmes. Anvend det i din analyse af titrerkurven nedenfor.
Udfør en potentiometrisk titrering af en ukendt opløsning af den dihydrone syre, svovlsyre H2SO4. Analyser titrerkurven og vurder resultaterne.

Studienets kommentar

Du kan læse om syrer og baser med videre i vores kompendium om pH-beregninger.

Indhold

Indholdsfortegnelse: 2
Indledning: 3
Problemformulering: 3
Logaritmefunktioner: 4
10-talslogaritmer: 4
Grundregler og Beviser: 6
Syre/base-kemi 8
Syre og Baser: 8
Protolyse: 9
pH, pOH: 10
Styrkekonstant (Ks), styrkeeksponent(pKs), puffersystemer og amfolytopløsninger 12
Vendetangent: 15
Potentiometrisk titrering af svovlsyre H2SO4 16
Konklusion 21
Litteraturliste: 22
Bilag 1: potentiometrisk titrering 23

Uddrag

Jeg vil i denne opgave arbejde med en redegørelse omkring logaritmefunktioner og hvilke egen-skaber, de har. Derudover vil jeg analysere i hvilke sammenhænge at de bruges i den kemiske verden. Mere specifikt i forholdet mellem Ks og pKs. Der vil desuden i denne opgave blive rede-gjort for den bagvedliggende teori omkring syrer, baser og pH.
Eksperimentalt vil der laves en potentiometrisk titrering af den diprote syre, H2SO4 (svovlsyre). Resultaterne fra forsøget vil blive analyseret og vurderet med en beregning af koncentrationen og pH værdien... Køb adgang for at læse mere

SRO om Logaritmer og syre/base-kemi i Mat og Kemi

[6]
Bedømmelser
 • 17-06-2010
  godt nok::godt nok::godt nok::godt nok::godt nok::godt nok::
 • 09-11-2011
  Ok opgave kan bruges som inspiration
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Forklarende og fin opgave
 • 25-10-2011
  god opgave rigtig brugbar