Industrialiseringen i Danmark og "Daglejerne"

 • STX 2.g
 • Historie A, Dansk A
 • 13
 • 4635
 • PDF

Industrialiseringen i Danmark og "Daglejerne"

Problemformulering

Jeg har valgt at skrive i dansk og historie, altså vil jeg skrive en kombinationsopgave.
Jeg har valgt emnet arbejdskraftens bevægelse fra land til by under industrialiseringen i Danmark og vil læse bogen "Daglejerne" af Hans Kirk

Jeg vil starte med at redegøre for, hvad der skete under arbejdskraftens bevægelse fra land til by
- Hvornår startede industrialiseringen i Danmark?
- Hvilket omfang havde arbejdskraftens bevægelse fra land til by?
- Give konkrete eksempler på arbejdskraftens bevægelse (dokumenteret med historiske kilder)

Dernæst vil jeg lave en danskfaglig analyse af "Daglejerne".
Jeg vil perspektivere til den historiske periode bogen omhandler (industrialiseringen i
Danmark) og inddrage historiske kilder fra denne tid.
- I hvilket omfang er bogen tro mod historien?

Jeg vil også analysere en historisk kilde.
Eksempelvis et brev eller dagbog fra en arbejder der oplever industrialiseringen
(skal lige undersøges nærmere hvad det konkret bliver).

Dernæst vil jeg vurdere følgende..
- Hvorfor startede bevægelsen af arbejdskraft fra land til by under industrialiseringen?
- Hvilken betydning har industrialiseringen haft for vores samfund?
- Hvilken forskel har det gjort for arbejderne at flytte fra landet til fabrik?

Jeg vil så diskutere om industrialiseringen har været en fordel eller ulempe for arbejderklassen i Danmark.

Til sidst vil jeg perspektivere til industrialiseringen i England.

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 4
Industrialiseringens begyndelse 4
De første mejerier og slagterier 4
Urbanisering I danmark 5
Analyse af hans kirks daglejerne 6
En kollektivroman 6
Dem og os 7
Kongsdal 7
Hjælpekassen 8
Fagforening 9
Rejsegildet 9
Analyse af to reklamer for mælk 10
Reklame for herregårdsmælk 10
Reklame for københavns mælkeforsyning 10
Industrialiseringens betydning for samfundet 11
Fagforeningernes betydning 11
Bagsiden af medaljen 12
Konklusion 12
Industrialiseringen I england 12
Litteraturliste 13
Hans kirk og ”daglejerne” 13
Hjælpekasse/”de fattiges kasse” 13
Bilag 14
Bilag 1 14
Bilag 2 14
Bilag 3 15
Bilag 4 15
Bilag 5 15
Bilag 6 16
Bilag 12 16
Bilag 7 17
Bilag 8 18
Bilag 9 19
Bilag 10 19
Bilag 11 19

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skriv om dette emne, da der i denne periode af danmarkshistorien skete en kæmpe omvæltning i befolkningsantal, økonomi og forhold for det arbejdende folk. Jeg ville derfor undersøge hvad der skete og hvilken omvæltning der var tale om. Jeg fandt det også interessant at undersøge i hvilket omfang befolkningen i byerne steg. Det er det jeg har forsøgt i denne opgave.
I problemformuleringen har jeg skrevet, at jeg ønsker at analysere en historisk kilde. Her har jeg valgt at anlaysere to reklamer fra henholdsvis 1700-tallet og 1889 for at vise udvikliningen i produktion og salg af mælk.

Industrialiseringens begyndelse

Det er svært at sige præcis hvornår industrialiseringen begyndte, da det var en langsom proces som stadig er i gang den dag i dag. Men selvfølgelig kan man finde en periode i Danmarks historie, der var begyndelsen.
I 1840'erne var et dansk økonomisk sammenbrud ved at være rettet op. Danmark eksporterede landbrugsvarer og levende kreaturer til Tyskland og korn til England. Eksporten af disse danske varer gik godt. Dette skyldes, at England startede sin industrialisering allerede i 1700-tallet og derfor manglede fødevarer til den voksende bybefolkning. Og i Tyskland satte industrialiseringen ind i 1840'erne, så også der var der behov for fødevarer. På baggrund af dansk økonomisk fremgang grundet andre landes industrialisering voksede en ny dansk industri frem. Denne periode varede op til midten af 1870'erne og har grundet korneksporten fået den nærliggende betegnelse ”kornsalgsperioden” .
Denne kornsalgsperiode sluttede, da Danmark ikke kunne konkurrere med det billige korn der blev eksporteret fra Amerika i 1870'erne. Resultatet af dette var faldende priser på korn og andre landbrugsvarer. I 1875-1879 og 1885-1889 faldt gennemsnitprisen på planteprodukter, herunder korn, med 24%. Prisen på husdyrprodukter faldt i samme periode kun med 14%, så dansk landbrug begyndte at satse mere på husdyrhold. F.eks. steg antallet af grise i det danske landbrug fra 442.000 i 1871 til 2.497.000 grise i 1914... Køb adgang for at læse mere

Industrialiseringen i Danmark og "Daglejerne"

[16]
Bedømmelser
 • 23-03-2009
  Det er en fin opgave hvis man skriver i dansk og historie, hvor dansk er mest fremhævet. Jeg savnede noget mere historie, da det var det indtryk jeg fik af opgaven ud fra beskrivelsen. Men en flot opgave ellers.
 • 22-03-2010
  Fantastisk opgave, har rigtig meget med.
 • 28-04-2014
  den er okay som inspiration.......................
 • 20-03-2013
  Givet af Studerende på 1. år
  Okay ..............................