Oversigt

Hvad er den danske industrialisering?

Industrialisering betegner en overgang fra et traditionelt landbrugssamfund til et moderne industrisamfund. Det er en overgang, som fører mange forandringer med sig.

Fra 1870 kom der gang i den danske industrialisering. Til at begynde med bestod den danske industri af mindre virksomheder, som producerede varer til hjemmemarkedet, især til landbruget. Særligt tekstil-, jern- og metalindustri var dominerende i de første år.

Den danske industrialisering kommer sent

I sammenligning med øvrige europæiske lande kom Danmark sent i gang med industrialiseringen. Selvom dampkraften bliver udbredt fra 1840’erne, var det først langt ind i 1900-tallet, at den danske industrialisering for alvor blev en realitet. Det er først i 1963, at den danske eksport fra industrien for første gang overgår landbrugseksporten, og Danmark ikke længere er et landbrugsland, men et industrielt land. 

Mens den engelske industrialisering begyndte i slutningen af 1700-tallet, så kom Danmark først med små 100 år efter. Det var nemlig nødvendigt, at man havde tilgængelige kulressourcer, så man kunne drive dampmaskinerne. Det var tilfældet i England, men ikke i Danmark, som ikke har kul i jorden. Derudover byggede industrialiseringen også på adgang til metaller i jorden, bl.a. jernmalm, så man kunne støbe maskiner og lave værktøj. Heller ikke dette havde Danmark til rådighed selv.

Derfor måtte Danmark importere kullet. I 1800 blev der importeret ca. 100.000 tønder stenkul om året. I 1870 var importen vokset til 4,5 millioner tønder. I midten af 1800-tallet bliver meget kul imidlertid brugt til at producere bygas til belysning i gadelygterne. Når man varmer stenkul op, frigiver de gas. Restproduktet er tjære og koks. Koksene blev anvendt som varmekilde i almindelige hjem.

Den danske industri

Den første industri i Danmark var blandt andet tekstilfabrikker, som forarbejdede bomuld, plantefibre og uld til garn og stoffer. Dertil kom jernstøberierne og maskinfabrikkerne, som lavede produkter og maskiner af jern. I 1865 etablerede B&W (Burmeister & Wain) et jernstøberi i København.

En stor del af maskinerne gik til landbruget, som fortsat var inde i en teknologisk udvikling. Landbruget etablerede i slutningen af 1800-tallet andelsmejeri...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind