Industrialiseringen i Danmark

Industrialiseringen slog for alvor igennem i løbet af 1870'erne og 1890'erne i Danmark. Væksten i industrien gjorde, at der blev etableret flere fabrikker i byerne. Befolkningstallet steg, og forbruget voksede. Derfor voksede byerne også markant i perioden. Migrationen fra land til by var nu sat i gang, og det er netop fra 1870-1890, at urbaniseringen i Danmark topper.

I denne periode effektiviserede man også landbruget i form af de opståede andelsmejerier og andelsslagterier, hvilket var med til at sikre en øget eksport af animalske produkter til især England, som blev Danmarks vigtigste eksportland i løbet af industrialiseringen. 

På de næste sider kan du læse en detaljeret tidslinje over industrialiseringens udvikling i Danmark, og vi giver dig efterfølgende et overblik over de vigtigste begivenheder under industrialiseringen. 

Uddrag fra oversigtssiden om industrialiseringen i Danmark: 

Et klart bevis på den begyndende industrialisering kan vi se i befolkningstallet i byerne. I anden halvdel af 1800-tallet voksede både København og provinsbyerne markant. Fra 1870 til 1901 steg Københavns befolkning fra 198.000 til 477.000. I provinsbyerne steg befolkningen fra 246.000 til 482.000 i samme periode.

Der blev også markant flere industriarbejdere. Fra 1865 til 1897 steg antallet fra 30.000 til 94.000. I 1914 var tallet helt oppe på 133.000. Væksten skete især i København, hvor halvdelen af alle industriarbejderne i landet var. Til industriarbejderne kan vi også lægge et meget stort antal mennesker beskæftiget i byggebranchen og transporterhvervene.

En del af arbejderne var faglærte håndværkere, som havde fået ansættelse i industrien, fordi det var vanskeligt at etablere sig selv som håndværksmester. Andre var tidligere daglejere, som havde levet af det arbejde, de kunne finde fra dag til dag. De var fx tidligere havnearbejdere, kuske eller håndlangere på byggepladser. De blev ufaglærte arbejdere. Endelig var der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind