Delopgave A: Fattigdom i Danmark | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 10
 • 3410
 • PDF

Delopgave A: Fattigdom i Danmark | Samfundsfag A

Besvarelse af delopgave A, "Fattigdom i Danmark", fra eksamenssættet "Grænser for velfærd" fra marts 2010.

Studienets kommentar

Udmærket besvarelse af opgave A2. Der mangler en konklusion, der klart forholder sig til det spørgsmål, der er stillet i opgaveformuleringen: Hvad har man fundet ud af om fattigdom i Danmark?

Du kan læse om fattigdom i Danmark i vores fattigdomskompendium.

Uddrag

Figur 1 viser udviklingen i antallet af befolkningen, betegnes som fattige – dvs. at de har en ind-komst under 50 % af medianindkomsten i samfundet. Tabel 1 viser ændringen i medianindkom-sten. Der er sket en stigning fra 2001 – 2006 på 56.400 i medianindkomsten i Danmark. I 2001 skulle man altså have end indkomst på 70.000 årligt for at blive betegnet som fattig. I 2006 skulle man have en indkomst på 98.200. Så selvom en enkeltperson reelt i den årrække havde fået løn-stigninger på mere end 20.000, kan man godt være gået fra ikke at være betegnet som fattig, til at ligge i den kategori – trods en stigning i ens indtægt. Figur 1 viser en stigning i antallet af fatti-ge, ekskl. Studerende, er stedet fra omkring 138.000 til 175.000. Hældningen

---

Enhedslisten fremsatte d. 9. december 2008 et forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark, ved hjælp af en række af forslag, som ifølge dem selv, skulle udjævne uligheden i Danmark. Forslaget er fremsat af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL).

For at forstå hvad der ligger til grund for Enhedslistens forslag til afskaffelse af fattigdom i Danmark og ikke mindst dets økonomiske konsekvenser, er det essentielt at kigge på den økonomiske situation både globalt såvel som nationalt. Danmarks regering bestod på daværende tidspunkt af en borgerlig V-K rege-ring med Anders Fogh som statsminister. Udover at regeringen vedtog en række nedskæringer i bi-standshjælpen (heriblandt kontanthjælpsloftet som ramte knap 24.000 af de økonomisk dårligst stillede danskere), og at regeringen i deres regeringsperiode i det hele taget vedtog en række finansielle lovgiv-ninger (heriblandt skattelettelser ) som var med til at forøge uligheden i Danmark, var den globale øko-nomi (i hvert fald i den vestlige del af verdenen) i særpræget højkonjunktur, hvilket bl.a. kommer til ud-tryk ved Danmarks BNP som lå ... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Fattigdom i Danmark | Samfundsfag A

[28]
Bedømmelser
 • 21-09-2011
  Meget brugbar. Rigtig god brug af fagtermer, som vægtes rigtig højt ved karaktergivning!
 • 03-05-2011
  Den er rigtig god, bare lidt irriterende med at de har fået lov til at bruge internet!
 • 11-02-2014
  Strålende opgave - man kan vidst godt forstå, hvorfor den fik en høj karakter!
 • 09-01-2014
  superpb, fik 7 for den ;) meget god til inspi