Delopgave C: Social mobilitet i Danmark | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 6
 • 2766
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Social mobilitet i Danmark | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Social mobilitet i Danmark", fra eksamenssættet "Udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 22. maj 2017.

Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvorvidt påstandene i bilag C1 om mønsterbrydere og behovet for uddannelse kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende sociologiske begreber.

3. Diskutér, hvorvidt det er muligt at fremme den sociale mobilitet i Danmark, og hvilke
midler, der er bedst egnede, hvis man ønsker at fremme den sociale mobilitet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende sociologiske teorier.

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg undersøge, hvorvidt påstandene i bilag C1 om mønsterbrydere og behovet for uddannelse kan understøttes i bilag C2. Derfor vil jeg først kort redegøre for de påstande, der fremsættes i bilag C1, hvorefter jeg vil undersøge disse med udgangspunkt i bilag C2. I min undersøgelse vil der være en omregning af de absolutte tal i tabel 1 til procentvise andele. Undervejs vil jeg inddrage de sociologiske begreber social arv og social mobilitet, herunder en skelnen mellem generationsmobilitet og karrieremobilitet.

Påstandene i bilag C1

Bilag C1 er et uddrag fra artiklen ”Ekspert: Svært at være mønsterbryder i dag”, som er skrevet af journalisten Casper Dall og trykt i Information 10.9.2014. I artiklen udtaler Martin D. Munk, professor ved AAU's Center for Mobilitetsforskning, og Mie Dahlskov Pihl, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, sig om mønsterbrydere og uddannelse. Deres udtalelser kan sammenfattes til fem påstande. For det første er antallet af mønsterbrydere steget i mange årtier, men siden begyndelsen af 00'erne er antallet stagneret. I artiklen defineres mønsterbrydere som unge med ufaglærte forældre, der får en uddannelse. Der er således kun tale om det at bryde en negativ social arv bestående i mangel på uddannelse, og altså derimod ikke om generelt at opnå et andet uddannelsesniveau end sine forældre. For det andet...

---

Indledning

I denne opgave vil jeg diskutere, hvorvidt det er muligt at fremme den sociale mobilitet i Danmark, og i så fald hvilke midler, der er bedst egnede. Udgangspunktet for min diskussion er bilag C3 ”LA: Den sociale arv kan ikke fjernes”, som er et artikeluddrag skrevet af journalist Bjarke Hartmeyer Christiansen og publiceret på DR.dk 22.5.2015. Jeg vil i min diskussion først fremlægge holdningen i artiklen samt præsentere teoretiske argumenter for, hvorfor det er svært at fremme den sociale mobilitet. Herefter vil jeg fremføre argumenter for, hvorfor det måske alligevel kan lade sig gøre at fremme den sociale mobilitet, og herunder komme med bud på, hvilket middel, der er bedst egnet. Mine argumenter vil bygge på Bourdieus begreber om habitus og kapital, Giddens ide om senmoderniteten og det refleksive selv, samt generelle sociologiske begreber om primærsocialisering og dobbeltsocialisering.
Diskussion

I bilag C3 fremfører Liberal Alliances familieordfører, Merete Riisager, den holdning, at man ikke kan fjerne den sociale arv, her forstået som den påvirkning, forældre giver deres børn, med mindre man helt fjerner børnene fra hjemmet. Et argument for dette kan være, at alle børn i den primære socialisering overtager en række normer og værdier fra deres forældre, som senere er meget svære at afskrive, fordi disse normer og værdier danner grundlag for barnets identitet. Således vil børn altid blive påvirket af deres forældre.

Dette lægger sig i høj grad op af Bourdieus begreb om habitus. Bourdieus begreb om habitus dækker individers vaner, værdier... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Social mobilitet i Danmark | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 27-11-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, dog synes jeg at det kunne være relevant at vide hvilke bilag der er blevet udleveret til opgaven.
  Hej. Tak for din bedømmelse. Vi henviser til de bilag, som der hører med til selve eksamensopgaven. Vh, Jeppe/Studienet.dk
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 24-10-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave der hjalp rigtig meget, da jeg selv skulle skrive min opgave