Delopgave A: Familiemønstre i Tyskland og Danmark | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 5
 • 2120
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Familiemønstre i Tyskland og Danmark | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Familiemønstre i Tyskland og Danmark", fra eksamenssættet "Tyskland og Danmark", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, figur 1, tabel 2, tabel, 3 og tabel 4) og supplerende materiale kan udledes om familiemønstre i Tyskland og Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, hvordan velfærdssamfundets indretning påvirker familiemønstre i det senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende viden om velfærdsmodeller. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I følgende opgave ønsker jeg at undersøge familiemønstre i Tyskland og Danmark, med udgangspunkt i tabellerne og figuren i bilag A1 samt fertilitetsrater fra CIA Factbook. Opgaven vil kommentere på centrale resultater for hver tabel, herunder indeksering af resultaterne i Tabel 1, og efterfølgende konkludere på forskelle og ligheder mellem tyske og danske familiemønstre.

Ved undersøgelse af familiemønstre i forskellige lande, er det relevant at kigge på kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet, da erhvervsaktive kvinder er et eksempel på opbrud med de traditionelle familiemønstre (kernefamilien med den hjemmegående husmor). Af Tabel 2 ses det, at erhvervsfrekvensen for kvinder på arbejdsmarkedet i Tyskland og Danmark i 2010 var på nogenlunde samme niveau...

Som vist i opgave A2 er familiemønstrene forskellige i Danmark og Tyskland. Tyske kvinder arbejder i højere grad deltid grundet prioritering af familien, mens danske kvinder fokuserer mere på karrierelivet. En forklaring på disse forskelle i familiemønstre kan være, at Danmarks velfærdsmodel er universel, mens den tyske er selektiv. I følgende opgave ønsker jeg at diskutere, med udgangspunkt i bilag A2, hvordan velfærdssamfundets indretning påvirker familiemønstrene i det senmoderne samfund. Diskussionen vil fokusere på, hvordan forskelle i velfærdsmodellerne påvirker familiemønstrene i Danmark og Tyskland samt inddrage Anthony Giddens sociologiske teori om refleksivitet og identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.

I Bilag A2 fremhæver Lars Dencik, familieforsker ved Roskilde Universitet, at danskernes overvejelser om fravalg af familien i høj grad præges af vores velfærdssamfund. Ifølge Dencik, fravælger flere familien fordi velfærdsstaten har gjort individet materielt uafhængig. Individet var tidligere afhængig af forældrenes materielle ressourcer såvel som velvilje i forhold til uddannelse og etablering. Samtidig var forældrene i høj grad afhængig af, at børnene ville tage sig af dem i alderdommen, men... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Familiemønstre i Tyskland og Danmark | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 23-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Bestemt god - dog kunne diskussionsdelen godt have været mere diskuterende
 • 03-05-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Magler relevante beregninger, og diskussionen er meget lidt diskuterende
 • 07-05-2016
  rigtig god............