Delopgave B: Danmark og EU | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 6
  • 2495
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Danmark og EU | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave B "Danmark og EU" fra eksamenssættet "Modsætninger i EU" fra maj 2014. Eksamenssættet blev stillet i Samfundsfag A på STX.

Du kan læse mere om Danmark og EU i vores kompendium om Dansk udenrigspolitik.

Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign synspunkterne i bilag B1, B2 og B3 på, hvilke udfordringer EU står over for, og hvordan de kan løses. I sammenligningen skal du anvende viden om europæisk integration.

3. Diskutér, hvordan problemet med ”det demokratiske underskud” (bilag B4) i EU kan løses. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B4), og du skal anvende viden om EU og demokrati. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

Europa-Parlamentet skal have initiativret til lovforslag. Lige nu har kommissionen eneret til at fremsætte nye lovforslag, som Europa-Parlamentet så kan tage stilling til. Det skal ændres, så Europa-Parlamentet også kan fremsætte lovforslag selv. Og så skal det være Europa-Parlamentet, altså de folkevalgte, som vælger kommissionsformanden og ikke Ministerrådet. Udfordringen på det økonomiske område skal ifølge bilaget løses ved at stramme reglerne omkring samarbejdet. Der skal være flere og strammere regler for, hvilken økonomisk politik et EU-land kan føre. Der skal oprettes et fælles banktilsyn, og så skal krav til gæld og underskud på de offentlige budgetter traktatfæstes. Man skal altså bevæge sig mod en fælles finanspolitik.

Bilag B1 er helt klart udtryk for en neofunktionalistisk holdning til integration og EU. Neofunktionalisme har et positivt syn på føderalisme. De ønsker at EU skal blive en samlet stat, hvor alle medlemslande får en fælles regering... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Danmark og EU | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.