Delopgave C: Sundhed i Danmark | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 4
  • 2182
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave C: Sundhed i Danmark | Samfundsfag A

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af delopgave C, "Sundhed i Danmark", fra eksamenssættet "Stat eller privat", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i august 2015.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om forskellige faktorers betydning for levealderen. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger

3. Diskutér, hvorvidt det er muligt og ønskeligt ad politisk vej at gennemføre tiltag, der kan forlænge danskernes levealder. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende viden om ideologier og politisk styring af markedet.

Uddrag

Jeg ønsker i følgende opgave, at undersøge forskellige faktorers betydning for levealderen på baggrund af bilag C1. Undersøgelsen vil gennemgå udviklingen i den gennemsnitlige levealder i ni lande (tabel 1), forskellige risikofaktorer i disse lande (tabel 2), effekten af BNP pr. indbygger (figur 1), effekten af sundhedsudgifter pr. indbygger (figur 2) samt effekten af økonomisk ulighed (figur 3). Opgaven afsluttes med en samlet konklusion.

Tabel 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige levealder i ni udvalgte i henholdsvis 1960, 1980 og 2011. Generelt er levealderen steget i alle de ni lande på tværs af perioden, men der er stadig store forskelle på landenes gennemsnitlige levealder: Den laveste er i 2011 Indiens på 65,5 år, mens Japans er den højeste på 82,7 år. Særligt udviklingslande som Kina og Indien har oplevet de største forbedringer (Kina: 49,2 år til 75,6 år, Indien: 42,3 år til 65,5 år). Disse stigninger i levealderen skyldes sandsynligvis, at Kina og Indien har oplevet en eksplosiv økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket fører til bedre levevilkår for arbejderne, og derfor en stigning i den gennemsnitlige levealder. Dog har disse lande stadig den laveste gennemsnitlige levealder, hvilket kan skyldes, at Kina og Indien på trods af stor økonomisk vækst endnu ikke har samme levestandard som særligt de vestlige lande...

---
I følgende opgave ønsker jeg at diskutere, hvorvidt det er muligt og ønskeligt ad politisk vej at gennemføre tiltag, der kan forlænge danskernes levealder. Diskussionen vil tage udgangspunkt i forebyggelseskommissionens forslag til forlængelse af danskernes levetid, bilag C2, og efterfølgende inddrage henholdsvis socialistiske og liberalistiske argumenter. Opgaven afsluttes med en konklusion.

I forebyggelseskommissionens forslag til forlængelse af danskernes levetid fra 2009, bilag C2, peger kommissionen på en række tiltag, der skal forlænge danskernes levetid. Generelt foreslår kommissionen at forbedre danskernes sundhed i forhold til fødevarer, tobak, alkohol og fysisk aktivitet. Kommissionen foreslår eksempelvis afgifter på usunde fødevarer og tobak, at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol, forbud mod synligheden af tobaksvarer, fremme fysisk aktivitet særligt i folkeskolen og opprioritering af forskning inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Ifølge kommissionen er det altså muligt, ad politisk vej, at gennemføre tiltag, der kan forbedrer danskernes sundhed, og dermed forlænger levetiden. Det kan dog diskuteres, om det er ønskværdigt... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Sundhed i Danmark | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.