SRO om enzymkinetik og mindste kvadraters metode i Bioteknologi A og Matematik A

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Bioteknologi A)
 • 12
 • 22
 • 4710
 • PDF

SRO om enzymkinetik og mindste kvadraters metode i Bioteknologi A og Matematik A

SRP om enzymkinetik og mindste kvadraters metode skrevet i bioteknologi og matematik.

I bioteknologi redegøres for et enzym, inhibitorer, enzymkinetik (herunder Vmax, Km, Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk).

Derudover bearbejdes et forsøg med catechol.

I matematik redegøres for lineær regression og mindste kvadraters metode.

Lærers kommentar

Min matematikdel var til et "lille 12-tal" og min biotekdel var til et "stort 12-tal".

Elevens kommentar

Enkelte steder har jeg glemt en kildehenvisning.

Indhold

Opgaveformulering: 2
Abstract 4
Indledning 5
Enzymer og enzymkinetik 5
Forsøg med catecholase 8
Analyse af forsøgsdata 11
Lineær regression ved mindste kvadraters metode 11
Mindste kvadraters metode på forsøgsdata 12
Konklusion 14
Kildehenvisning 15
Bilag 1: Forsøgsdata 16
Bilag 2: Lineweaver-Burk plot over forsøgsdata 17
Bilag 3: Michaelis-Menten plot over forsøgsdata 18
Bilag 4: Graf over absorbans pertid med inhibitor 19
Bilag 5: Graf over absorbans per tid uden inhibitor 20
Bilag 6: Forsøgsvejledning 21

Uddrag

Opgaveformulering:
Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser.
Du skal redegøre for centrale begreber i enzymkinetik, idet du, i den udstrækning det er muligt, både redegør for den biokemiske og den matematiske betydning af begreberne.
Du skal beskrive den teoretiske baggrund for den enzymatiske proces og herunder komme ind på enzymers opbygning og funktion, temperatur og pH afhængighed samt inhibitorer.
Efterfølgende skal du opstille en matematisk model der kan beskrive de fundne data.
Denne model skal efterprøves med brug af regression.
Modellens beregninger og de fundne data skal sammenlignes og du skal prøve at redegøre for evt. forskelle.
Du skal redegøre for de anvendte eksperimentelle metoder, herunder hvorfor de er valgt og for fejlkilder, og du skal vise de relevante beregninger.
Du skal forklare princippet i mindste kvadraters rette linje. Du skal herunder give en redegørelse/bevis for, hvorledes stigningstal og konstantled i en lineær regression beregnes. Illustrer med et lille selvvalgt datasæt bestående af tre talsæt metoden ved håndkraft og sammenlign med resultatet ved brug af IT-værktøj... Køb adgang for at læse mere

SRO om enzymkinetik og mindste kvadraters metode i Bioteknologi A og Matematik A

[2]
Bedømmelser
 • 06-04-2015
  Rigtig god opgave, hvor især matematikken giver et godt overblik
 • 05-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave! Dog et par fejl

Materialer relateret til SRO om enzymkinetik og mindste kvadraters metode i Bioteknologi A og Matematik A.