Den Peloponnesiske Krig - Perikles og Thukydid

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 12
 • 9
 • 3109
 • PDF

Den Peloponnesiske Krig - Perikles og Thukydid

Dette er en opgave i historie om Den Peloponnesiske Krig, hvor vi bruger Thukydids "Historie" og analyserer Perikles' gravtale.

Indhold

Indledning
Hvorfor begyndte krigen?
Omrids af krigens forløb.
Det athenske demokrati.
Analyse af Perikles's Gravtale.
Athens behandling af andre under krigen.
Demokratiet i krise.
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Ved den peloponnesiske krigs udbrud sendte Sparta en diplomat ved navn Melisippos til Athen i håbet om, at athenienserne var forhandlingsvillige ved tanken om, at Spartas overlegne landstyrker var på vej mod deres stad. Perikles var dog så sikker på, at Athens slagkraftige flådestyrke og den økonomiske velstand var nok til at kunne besejre Sparta. Således afviste han Melisippos og krigen var nu endegyldig .

Dette var begyndelsen på en af de største konflikter i den klassiske periode i Græsk historie. Den peloponnesiske krig strakte sig, med få afbrydelser, fra år 431 f.Kr. til 404 f.Kr..
Spartas krigsparole indebar, at det athenske søimperium skulle opløses, og de underkuede forbundsfæller skulle have deres frihed. Dette på trods af at Sparta var et aristokratisk militærdiktatur. Athen, som byggede på et demokratisk og liberalistisk grundlag, handlede dog heller ikke helt i overensstemmelse med deres grundprincipper, hvilket fremgår af flere kilder. Der herskede tilmed også indbyrdes konflikter under krigen, ideologiske såvel som økonomiske. Verdens første demokrati begyndte altså at slå revner.

Ved gennemgang og analyse af litteratur og kilder, der præsenterer alt fra årsagsforklaringer af krigen til krigens konsekvenser, vil jeg besvare min problemformulering. Gennem kildekritisk analyse vil jeg komme frem til kildernes sande budskaber og perspektivere til problemstillingerne i problemformuleringen. Der er store mængder litteratur omhandlende krigen gående ud på dels hvorledes den startede, og dels hvorledes den forløb. Den tidligste og den vigtigste beretning er Thukydids 'Historie', som næsten er blevet autoritativ for senere forfattere og historikere. Han tillægges stor kildemæssig troværdighed, og jeg vil derfor i flere sammenhænge gøre brug af hans beskrivelser og overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Den Peloponnesiske Krig - Perikles og Thukydid

[2]
Bedømmelser
 • 10-01-2014
  rigtig god og nyttig opgave.
 • 25-06-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Udmærket... God hjælp hvis man ikke lige har haft nogen viden om det før.