AT talepapir: Industrialisering i Dansk og Historie

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 3
 • 1041
 • PDF

AT talepapir: Industrialisering i Dansk og Historie

Dette er et talepapir lavet ud fra en synopsis, som omhandler industrialisering med udspring i Danmark.

Bemærk: Du kan hente AT-bogens hjælp til at lave talepapir i AT her!

Dette talepapir er skrevet i Dansk og Historie med brug af "Daglejerne", som er en bog af Hans Kirk.

Studienets kommentar

Strukturen i talepapiret er fin. Tag først problemformuleringen og derefter de centrale konklusioner. Der mangler dog noget om problemstillinger og delkonklusioner.

Der er dog alt for meget tekst i talepapiret. Husk at det blot skal være stikord, som hjælper din fremlæggelse.

I forhold til problemformuleringen og konklusionen er det meget problematisk at faget dansk ikke som sådan hjælper med at besvare problemformuleringen. Begge fag skal bidrage til at besvare problemformuleringen.

Uddrag

Emne: Teknologiske gennembrud og videnskabelige landvindinger. Underemne: Industrialisering

Jeg har valgt underemnet industrialisering, fordi det har haft en stor betydning for mange samfund i Europa, derfor har jeg formuleret en problemformulering, som lyder således:
Problemformulering:
Hvilken betydning fik industrialiseringen for samfundet?

Ved at have besvaret mine delkonklusioner har jeg fundet frem til en samlet konklusion, som lyder således:
Konklusion:
 Økonomien blomstrede
 Flere mennesker flyttede til byen for at få arbejde på en af de mange nyoprettede fabrikker.
 Samfundet gennemgik en modernisering.
Naturen blev ofret for de mange nye arbejdere, da de skulle have nye boliger tæt på arbejdet.
 Politisk kom socialdemokraterne på farten – politisk støtte til arbejderne.
samfundet gennemgik en mindre revolution – nye fokus.
Jeg vil slutte min konklusion af med, at påpege en væsentlig ting som mangler. Den traditionelle kernefamilie gik i opløsning. Nu arbejdede manden ude for huset og man var ikke længere samlet om produktionen til eget forbrug.

Nyt stof:
Jeg har valgt kun at ligge vægt på hvordan globaliseringen hænger sammen med industrialisering, da globalisering er et meget brugt ord i dag.

Globaliseringen skete under den tidlige industrialisering(1870'erne) og dermed har industrialiseringen påvirket vores nutid globalisering. I den periode begyndte man at lave... Køb adgang for at læse mere

AT talepapir: Industrialisering i Dansk og Historie

[37]
Bedømmelser
 • 14-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er et meget overskueligt talepapir med nogle gode notater
 • 18-05-2011
  Rigtig god inspiration til AT-eksamen.
 • 16-06-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Ubrugelig. Meget uoverskuelig.
 • 02-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god vejledning og inspiration.