SOP om økonomi og litteratur i 1970'erne | International Økonomi A og Dansk A

SOP om økonomi og litteratur i 1970'erne | International Økonomi A og Dansk A

SOP om økonomi og litteratur i 1970'erne, skrevet med fagene International Økonomi A og Dansk A.
I opgaven foretager jeg en række analyser, bl.a. "Gyngerne og Karrusellen", "De Frigjorte", og "Nytårstale 1978", samt på vekselvirkningen mellem litteratur og økonomi i 60'erne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Tankepræferencer 5
Dansk økonomi i 1960'erne 6
Analyse af ”Gyngerne og karrusellen” 7
Vekselvirkning mellem litteratur og økonomi i 1960'erne 10
Dansk økonomi i 1970'erne 10
Analyse af ”De frigjorte” 14
Analyse af ”Nytårstale 1978” 17
Perspektivering til nutiden 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilag 1 23
Bilag 2 24
Bilag 3 25
Bilag 4 27
Bilag 5 28
Bilag 6 29
Bilag 7 30
Bilag 8 31
Bilag 9 32
Bilag 10 33
Bilag 11 34
Bilag 12 35
Bilag 13 40

Uddrag

"Indledning:
Denne opgave handler om samspillet mellem de to fag international økonomi og dansk. For at have en ramme for analysen af dette samspil, vil jeg først introducere en tankepræferencemodel, som jeg vil bruge i de enkelte afsnit til at sammenkoble de to fag.

Som jeg ser det, repræsenterer de to fag, to vidt forskellige metoder. International økonomi er meget baseret på fakta, tal og logiske argumenter. I international økonomi er det overvejende det rationelle, der er afgørende for argumentationen og valgene.

I dansk er metoden helt anderledes. Jeg har valgt at fokusere på den del af danskfaget, som er meget fortolkende og følelsesladet. Her får de følelsesmæssige argumenter frit lejde. Jeg vil bruge tankepræferencemodellen til at sammenkoble disse to fag og metoder.

Starten på opgaven er en generel beskrivelse og analyse af Danmarks økonomi i 1960'erne med en tilhørende populær litterær tekst, hvor man tydeligt kan se, at økonomiske forhold manifesterer sig i litteraturen. Jeg anser populærlitterære tekster for at være den brede befolknings litteratur.

Jeg ser en helt klar forskel på den brede befolknings og arbejdernes litteratur over for akademikernes litteratur. Befolkningens og arbejdernes litteratur er underholdende og let forståeligt, og er tilgængeligt for alle. Akademikernes litteratur er i høj grad mere udfordrende, sagligt og fagligt relevant.

Formålet med at inddrage 1960'ernes økonomiske udvikling, er at forstå baggrunden og optakten til den krise der rammer Danmark i 1973. Jeg vil herefter analysere oliekrisens indvirkning på den danske økonomi. Jeg vil i denne forbindelse inddrage romanen ”De frigjorte” og Anker Jørgensens nytårstale fra 1978 for at illustrere, hvordan oliekrisen har sat sit præg på populærlitteraturen.

Til sidst vil jeg ved hjælp af tankepræferencemodellen analysere konflikten mellem de logiske argumenter og de følelsesladede argumenter. Jeg vil så se på mulighederne for at integrere begge udgangspunkter i et fælles paradigme.

I den afsluttende perspektivering til de nutidige forhold vil jeg belyse nogle af de indsatser der hjalp Danmark ud af oliekrisen, og slutte af med en kort diskussion af den nuværende politiske situation, der i høj grad er præget af kampen mellem det rationelle og det følelsesmæssige og værdibaserede perspektiv, der er politikkernes domæne."... Køb adgang for at læse mere

SOP om økonomi og litteratur i 1970'erne | International Økonomi A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.