SOP om Spinning Jewelry | Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
  • 12
  • 50
  • 11373
  • PDF

SOP om Spinning Jewelry | Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A

SOP om Spinning Jewelry, skrevet i fagene International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A, med fokus på det amerikanske marked, og hvorvidt Spinning Jewelry har mulighed for vækst i USA. I denne forbindelse gives der en dybdegående virksomhedsbeskrivelse og analyse af samme, samt positioneringen på det danske marked, og en karakteristisk af det amerikanske marked. Slutteligt kigges der på finanskrisens indvirkning på smykkemarkedet, og jeg vurderer hvorvidt USA er en mulighed for virksomheden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.1 Indledning 1
1.2 Afgrænsninger 1
2. Virksomhedsbeskrivelse 1
2.1 Spinning Jewelry historie 1
2.1.1 SWOT-analysen 2
2.1.2 Målgruppe på dansk marked 3
2.1.3 Konkurrenceposition og strategi 3
2.1.4 Vækststrategi og placering PLC 4
3. Markedsudvælgelse 4
4.1 Landeanalyse 5
4.2 Grundlæggende forhold 5
4.2.1 Naturgivne forhold 5
4.2.1.1 Geografiske forhold 5
4.3 Samfundsmæssige forhold 6
4.3.1 Demografiske forhold i USA 6
4.3.3 Infrastruktur og transportmuligheder 7
4.3.4 De økonomiske forhold i USA 7
4.3.5 De finansielle forhold i USA 8
4.3.6 Samhandel og det amerikanske smykkemarked 10
4.4 De specifikke produkt- og markedsforhold i USA 12
4.4.1 Konkurrencesituationen 12
4.4.2 Prisniveauet 13
4.4.3 Distribution 14
4.4.3 Medieforhold i USA 14
5.1 Finanskrisen påvirkning 14
6.1 Er USA et aktuelt marked for Spinning Jewelry? 15
7.1 Beskrivelse af målgruppen på det amerikanske marked 16
8.1 Standardiseres eller differentieret anvendelse af de 4 p'er 17
9.1 Fastlæggelse af prisparameteren 18
9.2 Prisfastlæggelse 18
9.3 Muligheder for mindskelse af kursrisikoen 19
10.1 Fastlæggelse af placeparameteren 19
11.1 Konklusion 20
12.1 Litteraturliste 22
Bilag

Uddrag

"1.1 Indledning:
Den dansk voksende virksomhed Spinning Jewelry med handelsområdet ”samlesmykker”, har formået på 6 år at ekspandere til 17 lande og har haft en eksportfremgang på 250 % i år 2009. Der uarbejdes derfor en analyse af nyt potentielt eksportmarked som er USA. Spinning Jewelry er en voksende virksomhed og direktøren har selv udtalt følgende: ”Vi har ambitionerne.

Vi vil vokse. Derfor overvejer vi netop nu, hvordan vi håndtere det amerikanske marked. Det kunne være en mulighed at opbygge en distribution selv, som Pandora har gjort det”.

Efter virksomhedsbeskrivelse tages der udgangspunkt i en landeanalyse hvori de grundlæggende forhold samt de specifikke produkt- og markedsforhold for USA analyseres, der udarbejdes hertil et forslag på målgruppebeskrivelsen. Finanskrisen har sat sit præg på USA, og dermed inddrages dennes påvirkning ligeså på salget af Spinning i USA.

Der følger dernæst en vurdering af, hvorvidt Spinning Jewelry skal bruge standardiseret eller differentieret anvendelse af 4 P'er. Prisparameteren og placeparameteren fastlægges herefter for det amerikanske marked. I forbindelse med prisparameteren diskuteres mulighederne for mindelse af kursrisiko.

1.2 Afgrænsninger:
Opgaven om Spinning Jewelry afgrænses på flere områder. I virksomhedsbeskrivelsen er der beskrevet de vigtigste ting omkring Spinning Jewelry's udvikling som kan kombineres med tilgang til eksport, samt andre ting som anses for relevante for opgavens forløb.

Der sker således en afgrænsning ved landeanalysen, hvori de mest relevante forhold analyseres – da det ikke anses som en nødvendighed for Spinning Jewelry at analysere f.eks. det klimatiske forhold, da det ikke vil kunne påvirke salget af smykker. Til gengæld anses en masse andre forhold som en nødvendighed, og derfor vil disse blive analyseret og beskrevet i opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Spinning Jewelry | Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.