Dansk økonomi - vækst og velstand | International økonomi A

Her finder du Studienets hjælp til eksamensopgaven "Dansk økonomi - vækst og velstand", som blev stillet til skriftlig eksamen i international økonomi A på HHX d. 24. maj 2017.

Opgavehjælpen består af eksempler på, hvordan de fem opgaver kan besvares. Du kan bruge eksemplerne som inspiration for dine egne besvarelser.

Eksempelbesvarelserne af de fem opgaver er desuden forsynet med bokse, som hjælper dig med at forstå, hvordan du svarer på opgaverne. I boksene forklarer vi svære begreber eller teori, hvordan du kan foretage relevante beregninger, og hvorfor vi har valgt at besvare opgaverne, som vi har.

Hvis du har brug for en mere generel hjælp til at forstå opgavetyperne, så kan du med fordel læse vores guide til skriftlig eksamen i International Økonomi A.

Du kan læse opgavehjælpen fra ende til anden eller springe direkte til de opgaver, du har mest brug for hjælp til. Vi forklarer svære begreber i forbindelse med den første opgave, hvor vi bruger dem. Hvis du ikke læser opgavehjælpen fra ende til anden, og du støder på et svært begreb, som ikke er forklaret, så kan du bruge søgefunktionen til at finde det sted, hvor begrebet optræder for første gang.

Opgave 1. I opgave 1 skal du beregne indekstal for bruttoinvesteringerne i Danmark fra 2008 til 2015. Du skal desuden redegøre for udviklingen i bruttoinvesteringerne.

Opgave 2. Opgave 2 består af to delopgaver:

 • 2a. I opgave 2a skal du redegøre for, hvordan timelønnen og timeproduktiviteten har udviklet sig i perioden 1993-2015.
 • 2b. I opgave 2b skal du forklare sammenhængen mellem timelønnen og timeproduktiviteten.

Opgave 3. I opgave 3 skal du analysere årsagerne til den forventede vækst i Danmark i 2017 på baggrund af en række økonomiske nøgletal fra Det Økonomiske råd.

Opgave 4. I opgave 4 skal du diskutere, om topskattelettelser vil øge arbejdsudbuddet med udgangspunkt i to artikler om emnet.

Opgave 5. Opgave 5 består af to delopgaver:

 • 5a. I opgave 5a skal du på baggrund af en række bilag analysere, hvad der begrænser produktionskapaciteten i Danmark.
 • 5b. I opgave 5b skal du diskutere hvordan instrumenter fra de økonomiske politikker, der kan flytte den samlede udbudskurve for et samfund til højre.

Uddrag fra vores hjælp til opgave 4

Som det påpeges i bilag 4, kan man med udgangspunkt i økonomisk teori argumentere for, at topskattelettelser vil øge arbejdsudbuddet ved at øge antallet af højtlønnede, der vælger at arbejde i Danmark. Hvis topskatten sænkes, så øges den samlede økonomiske gevinst ved at arbejde i Danmark i forhold til i udlandet. Eftersom indkomst er et gode, må det forventes, at en øget økonomisk gevinst alt andet lige gør det mere attraktivt at arbejde i Danmark. Det vil muligvis tiltrække udenlandsk arbejdskraft, holde på danskere, der overvejer at flytte ud af landet, eller overbevise danskere, der tidligere er flyttet til udlandet, om at vende hjem.

Topskatten er en skat på den del af en skatteyders indkomst, der efter arbejdsmarkedsbidrag ligger over en bestemt grænse. Grænsen er i 2017 cirka 480.000 kroner om året. En topskattelettelse vil procentuelt have større betydning for den samlede økonomiske gevinst ved at arbejde i Danmark frem for i udlandet, jo længere over topskattegrænsen en persons indkomst ligger. Det vil sige, at topskattelettelser må forventes at have større betydning for en persons beslutning om, hvorvidt vedkommende vil arbejde i Danmark, jo længere over topskattegrænsen vedkommendes indtægt ligger.

Det er dog usikkert, hvor stor betydning den samlede økonomiske gevinst ved at arbejde i Danmark har for personers overvejelser om at arbejde her. Det skyldes, at mange andre faktorer må forventes også at spille ind i overvejelserne. F.eks. har kulturel tilknytning, nærhed til familie og kvaliteten af samfundets institutioner og velfærdstilbud sandsynligvis også en væsentlig betydning.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Dansk økonomi - vækst og velstand | International økonomi A

[8]
Bedømmelser
 • 25-01-2023
  Givet af HHX-elev på 2. år
 • 09-01-2023
  Givet af HHX-elev på 3. år
 • 20-11-2021
  Givet af HHX-elev på 3. år
 • 11-09-2021
  Givet af HHX-elev på 3. år