SOP om flygtninge og det danske arbejdsmarked i Dansk A og International Økonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, International Økonomi A, SOP)
  • 12
  • 47
  • 10214
  • PDF

SOP om flygtninge og det danske arbejdsmarked i Dansk A og International Økonomi A

SOP om flygtninge og det danske arbejdsmarked skrevet i fagene Dansk A og International Økonomi A. Dokumentarfilmen "De udvalgte" (2011) fra Danmarks Radio analyseres.

Opgaveformulering

1. Redegør for niveauet af indvandring fra ikke-vestlige lande de seneste år og kom i denne forbindelse ind på begreber som uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning.

2. Herefter ønskes en analyse af dokumentarprogrammet De udvalgte. Vurder efterfølgende hvilken holdning og hensigt, der kan ligge bag programmet.

3. Diskutér, i relation til det danske arbejdsmarked, fordele og ulemper ved den øgede indvandring fra ikke-vestlige lande til Danmark.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 4
2. Indledning 5
2.1 problemformulering 5
2.2 Metode 6
3. Flygtninge og immigranter? Hvad er det? 7
4. Stigning I antallet af indvandrere 8
4.1 Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse daler 9
4.1.1 Højtuddannede indvandrere er ikke nok for det danske arbejdsmarked 9
4.2 Flexicuritymodellen på det danske arbejdsmarked 10
5. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere 11
6. Dokumentarprogrammet: de udvalgte 12
7. Når sverige siger stop 21
7.1 Den danske statskasses pengepung må frem 22
7.2 Bliver integrationsydelsen for lav? 22
7.2.1 Integrationsydelsen rammer også danskerne 23
8. De færreste flygtninge ender I job 24
8.1 Flygtninges uddannelse er ikke optimal for det danske arbejdsmarked 24
8.2 Virksomheder kan udnytte flygtningestrømmen 25
8.2.1 Ubalance på det danske arbejdsmarked 25
8.3 Flygtninges iq-score er generelt lavere end danskernes 26
8.4 Ikke alle flygtninge er I den erhvervsdygtige alder 27
9. Konklusion 28
10. Litteraturliste 29
10.1 Artikler 29
10.2 Bøger 30
10.3 E-bøger 30
10.4 Internetkilder 30
10.5 PDF-filer 30
10.6 Udsendelser 31
10.7 Andet 31
11. Bilag 32
Bilag 1 – Danmarks statistik, antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande til dk 32
Bilag 2 – Danmarks statistik, antallet af indvandrere fra syrien til Danmark, 10-15 32
Bilag 3 – Danmarks statistik, beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige, 2008-2013 32
Bilag 4 – Aockwool fondens forskningsenhed, nutidsværdi af det gns. Nettobidrag 33
Bilag 5 – Eksempler på arbejdsmarkedspolitik I forskellige eu-lande 34
Bilag 6 – Aalborg universitet, survey banken, udsagn 35
Bilag 7 – Aalborg universitet, survey banken, udsagn 35
Bilag 8 – Aalborg universitet, survey banken, udsagn 36
Bilag 9 – Aalborg universitet, survey banken, udsagn 36
Bilag 10 – Tre-akter-modellen 37
Bilag 11 – Danmark er transitland 37
Bilag 12 – Arbejdsmarkedspolitikkens rolle 38
Bilag 13 – Arbejdsmarkedspolitiske instrumenter 38
Bilag 14 – Ubalance på arbejdsmarkedet 39
12. Kopi af internetkilder – dokumentation 40
Kopi 1 – Aalborg universitet, survey banken 40
Kopi 2 – Amnesty 40
Kopi 3 – Danmarks statistik 40
Kopi 4 – Den danske ordbog 41
Kopi 5 – Enhedslisten 42
Kopi 6 – Filmcentralen 42

Uddrag

Indledning
Flygtninge og indvandrere strømmer i massevis over Danmarks grænser. Disse flygtninge kommer til Danmark i håb om at få et bedre liv, men det er ikke altid så lige til som det end lyder. Mange af disse har traumatiske oplevelser med i bagagen, som gør det svært for dem at integrere sig i Danmark. Den massive tilstrømning af flygtninge fra blandt andet Syrien har medført, at vi, i Danmark, har været nødt til at se hele flygtningesituationen i et andet perspektiv. Flygtningene skal integreres – og ifølge politikkere og forskere kan dette kun gå for langsomt. Politikkerne er uenige om hvilke metoder, vi skal bruge for at håndtere denne tilstrømning, men noget kan de dog være enige om; der må gøres noget.

Metode
Jeg har i forbindelse med udarbejdelsen af dette studieretningsprojekt primært tænkt mig at anvende velovervejende, veldokumenterede og troværdige kilder, som har en vis relevans til mit område og i særdeleshed til besvarelsen af den udleverede problemformulering. Heraf vil jeg både anvende bøger, artikler, metoder fra de to valgte fag og aktørers holdninger og synspunkter for at skabe noget dybde i opgavebesvarelsen. Eftersom, at mit område er oppe til debat disse dage, og der derfor kommer nye kilder dagligt, vil jeg sørge for at skelne mellem nyttige og overflødige kilder. Jeg vil først redegøre for niveauet af indvandring de seneste år i Danmark for at danne et grundlag for mit studieretningsprojekt med fokus på holdninger, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Dernæst vil jeg foretage en komplet og danskfaglig analyse af dokumentarprogrammet ”De udvalgte” ved hjælp af analysemodeller til dokumentarfilm. Afslutningsvis vil jeg diskutere fordele og ulemper vedrørende den øgede indvandring i Danmark med fokus på bl.a. arbejdsmarkedspolitikker og aktørers holdninger. Igennem udarbejdelsen vil jeg fokusere på at tilpasse mit studieretningsprojekt til min disposition således, at jeg får alle relevante informationer med og deraf får skabt en rød tråd igennem hele projektet.

Flygtninge og immigranter? Hvad er det?
Danmark og Europa har i mange år været præget af indvandring fra både vestlige- og ikke-vestlige lande, men særligt de seneste år har tilstrømningen fra de ikke-vestlige lande til Europa taget en kraftig stigning i vejret. Mange af disse flygtninge ender i Danmark, hvor de håber på at få et nyt liv væk fra krige, ødelæggelser og konflikter. Dog er det ikke alle indvandrere, der kommer til Danmark grundet krige i deres hjemland. Mange indvandrere kommer også til Danmark grundet familiesammenføringer og arbejdskraftsindvandringer . Den økonomiske vækst tilbage i slutning af 1960'erne medførte et stigende behov for arbejdskraft, som vi, i Danmark, ikke selv kunne dække . Deraf fik de arbejdssøgende migranter rige muligheder for ..

---

Dokumentarprogrammet: De udvalgte
Som flygtning har man ikke noget nemt liv. Mange bliver udsat for diverse katastrofer, mishandlinger og efterfølgende traumer. Mange bliver nødt til at flygte fra dette, hvor de ender op med at være nødsaget til at forlade deres kære som ofte ikke har samme mulighed for at flygte. Flygtningene håber på et bedre liv i Danmark, hvor flygtningenes integrationspotentiale bliver sat i første række under bedømmelsen med fokus på, om der skal gives opholdstilladelse til flygtningene i Danmark eller ikke. Dette dilemma tager Katrine Philp op i sin dokumentarfilm: ”De udvalgte”. Her sætter hun fokus på flygtninges hårde og svære vej væk fra krig og ødelæggelser til et stadig uvist, men bedre, liv i Danmark.

Dokumentarfilmen: ”De udvalgte” blev vist på DR2 den 5. november 2013 klokken 20.30 og har en varighed af 56 minutter og 27 sekunder. Filmen er instrueret af Katrine Philp. I dokumentarfilmen følger man en gruppe burmesiske flygtninge, der er flygtet fra Myanmar, Burma, og som nu opholder sig illegalt i Kuala Lumpur, Malaysia, hvor de heller ikke er ... Køb adgang for at læse mere

SOP om flygtninge og det danske arbejdsmarked i Dansk A og International Økonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.