SOP om Toms A/S i Afsætning A og International Økonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 21
 • 8535
 • PDF

SOP om Toms A/S i Afsætning A og International Økonomi A

SOP om Toms A/S, skrevet i Afsætning A og International Økonomi A.

Opgaven giver først en virksomhedsbeskrivelse af Toms, som leder over i en analyse af firmaets rentabilitet og en række andre elementer for 2005-2009, som til sidst munder ud i en vurdering af fremtiden for Toms, og hvorvidt de skal benytte sig af promotionparameteren og distributionsparameteren.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Toms Gruppen A/S
SWOT-analyse
Fastlæggelse af generiske strategi:
Vækststrategier
Konkurrencesituationen på det danske chokolademarked
Analyse af Toms Gruppens konkurrencemæssige position
Økonomiske forhold for Toms
Økonomiske nøgletal:
Analyse af rentabiliteten:
Analyse af indtjeningsevnen
Analyse af kapitaltilpasningen
Vurdering af introduktionen af Familien Tomsen:
Toms i dag:
Forslag til fremtidig anvendelse af distributions- og promotionparameteren:
Afslutning

Uddrag

"Indledning:

I den følgende opgave vil jeg tage udgangspunkt i den danske virksomhed Toms Gruppen A/S. Jeg har valgt Toms, da det er en stor og traditionsrig virksomhed, som jeg har stiftet bekendtskab med lige fra mine tidlige barndoms år. Toms blandt andet har haft utrolig stor succes med deres markedsføring og oplevet fiaskoer, som opkøb af engelske chokolade virksomheder.

Jeg finder det derfor spændende at analysere, hvorledes virksomheden før har ageret, samt at udarbejde forslag til fremtidige tiltage på trods af en nuværende finanskrise, som har medført fald i danskerne generelle forbrug.

For virksomheden vil jeg udarbejde en kort beskrivelse af virksomhedens historie og fremtidige mål. Jeg vil derefter fortage en analyse af virksomheden med henblik på at identificere dens primære styrker. Herefter vil jeg analysere konkurrencesituationen på det danske marked for Toms.

På baggrund af mine analyser vil jeg vurdere, hvilke faktorer der har været de væsentlige årsager til virksomhedens succes på det danske marked.

Jeg vil herefter på baggrund af økonomiske analyser vurdere, hvilken betydning afviklingen af det engelske marked i år 2005 har haft for Toms, følgerne af at Toms i år 2000 lancerede markedsføringstiltaget Familien Tomsen, samt hvorledes Toms er blevet påvirket af finanskrisen i Danmark.

Jeg har valgt at vurdere følgerne af tidligere tiltag og vurderet fremtidige tendenser på det danske chokolademarked, samt fremhæve den økonomiske situation i Danmark, for at komme med det bedst mulige forslag til fremtidige tiltag via distributions- og promotionparamenterne, for at Toms kan indfri deres mål til fremtiden. Min analyses tidshorisont strækker sig derfor fra tidligere tiltag fra starten af år hundredeskiftet og indtil nu, samt vurdering af fremtiden.

Jeg har til sidst udarbejdet et konkret forslag til brugen af reklame for deres ny åbnede butik A Xoco på Frederiksberg. Dette har jeg valgt at gøre, da jeg vægter markedsføringstiltag højt igennem rapporten, idet det er en af Toms' stærke sider og dertil kommer den finansielle situation i fokus, da det er nogle store omkostningsfulde tiltag, der bliver sat i værk hos Toms.

Det skal være lønsomt for Toms, at iværksætte disse tiltag, hvilket jeg økonomisk har været inde og regne på.

Jeg har kontaktet børsen, for at få informationer om Toms' tidligere tiltag, hvorefter de har sendt mig en bog med konkrete oplysninger om introduktionen af Familien Tomsen. Jeg har gjort brug af den og en anden bog, men ellers er det alt sammen dataindsamling fra internettet. Toms oplyser3 mange ting selv, så deres hjemmeside har været en central informationskilde."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Toms A/S i Afsætning A og International Økonomi A

[18]
Bedømmelser
 • 08-12-2010
  gooooooooooooooooooooooooooooooooooooood opgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaveeeeeeeeeeee
 • 18-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 08-12-2012
  Den er god nok.. hvertfald SWOT analysen :)
 • 12-06-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god opgave, god inspiration:-).