SOP om Global Opvarming i International Økonomi A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 23
 • 6566
 • PDF

SOP om Global Opvarming i International Økonomi A og Dansk A

SOP skrevet i fagene dansk og I.Ø. (International Økonomi), som
handler om den globale opvarmning, miljøøkonomi og politik, samt om Al Gores film "En Ubekvem Sandhed"

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Miljøøkonomi
1.1 Kort om miljøøkonomi Side 6
1.2 Virkemidler Side 6
1.2.1 Frivillige aftaler Side 6
1.2.2 Gebyrer Side 7
1.2.3 Miljøpolitik Side 7
1.2.3.1 Forbud og kontrol Side 8
1.2.3.2 Omsættelige kvoter Side 8
1.2.3.3 Miljøafgifter Side 9
1.2.3.4 Tilskud Side 10
1.2.3.5 Forureningstilladelse Side 10
1.2.4. Kyoto-aftalen Side 10
2. En ubekvem sandhed
2.1 Filmanalyse Side 12
2.2 Al Gore vs. Bjørn Lomborg Side 15
3. Dansk miljøpolitik
3.1 Historie Side 17
3.2 Påvirkningen af debat Side 17
3.2 Fremtiden Side 19
4. Konklusion
Side 21

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive studieretningsprojekt om den globale opvarmning, da det er et emne der vedrører os alle. Verdenen er fyldt med eksperter inden for miljø.

De er alle enige i, at den globale opvarmning er en stor trussel, men klimaforandringer er så uforudsigelige, at man ikke kan stole fuldt ud på deres påstande. Den globale opvarmning handler i korte træk at menneskene har udsendt flere drivhusgasser ud i atmosfæren, hvilket har øget jordens drivhuseffekt. Når drivhuseffekten øges bliver jordens samlede temperatur også øget, og dette giver konsekvenser.

I denne rapport bliver der redegjort for miljøøkonomi med fokus på virkemidler til at reducere den globale opvarmning, Al Gore filmen ”En ubekvem sandhed” er blevet analyseret med fokus på filmens meningsdannende effekt og diskuteret og vurderet i hvilken grad dansk miljøpolitik er påvirket af debatten omkring global opvarmning.

For at få besvaret problemformuleringen har jeg fundet ud af, hvad landene kan gøre, for at bevare og beskytte miljøet, og hvad de allerede gør. Dette vil jeg gøre ved at kigge på miljøøkonomien og miljøpolitikken.

Jeg vil se på hvordan Kyoto-aftalen har betydning for den globale opvarmning og om den globale opvarmning virkelig er så slem, som den lyder til at være. Det er vigtigt at finde ud af hvilke initiativer der vil blive lavet i fremtiden og dette kan man finde ud af, ved at se på hvad der er blevet gjort i fortiden."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Global Opvarming i International Økonomi A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 01-04-2011
  God opgave som jeg kunne bruge til inspiration
 • 26-04-2015
  lang og kedeligggg jjjjj
 • 18-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god inspiration