Noter

Vælgeradfærdsteorier

Den klassiske sociologiske teori om vælgeradfærd

 • Vælgernes adfærd forklares ud fra deres sociale gruppetilhørsforhold. Ens stemmeadfærd er på den måde et udtryk for den socialiseringsproces man har oplevet i den sociale gruppe man deler situation eller interesser med.
 • Det enkelte individs egeninteresser spiller ikke ind på vælgeradfærden.
 • Du kan læse mere om teorien her.

Michigan-modellen

 • Michigan-modellen er en vælgeradfærdsmodel der medregner det enkelte individs interesser og følelser.
 • Individets partiidentifikation er central for modellen. Partiidentifikation er individets følelsesmæssige tilknytning til et parti.
 • Partiidentifikationen påvirkes af to ting:
  • 1. Den primære socialisering, hvor individet lærer bestemte normer, værdier og handlingsmønstre. Familiens politiske overbevisning vil altså være med til at forme individets politiske ståsted.
  • 2. Individets gruppetilhørsforhold. Individet har et psykologisk behov for at være en del af sociale grupper, der deler holdninger, normer og værdier med individet.
 • Partiidentifikationen påvirker individets syn på politiske kandidater og politiske emner.
 • Partiidentifikationen vil i de fleste tilfælde få individet
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind