Begreber

...

Nærhedsprincippet

Et princip indenfor issue voting. Hvis man stemmer efter nærhed, så vil man stemme på det parti, der er tættest på ens egne holdninger. Det andet princip indenfor issue voting er retningsprincippet.

...

Partiidentifikation

Partiidentifikation er den centrale faktor i Michigan-modellen. Partiidentifikation er individets følelsesmæssige tilknytning til et parti. 

Partiidentifikationen påvirkes af to ting:

  1. Den primære socialisering. Her lærer individet bestemte normer, værdier og handlingsmønstre. Forældrenes politiske overbevisning vil på den måde være med til at forme individets politiske ståsted.
  2. Individets gruppetilhørsforhold. Individet har et psykologisk behov for at være en del af sociale grupper, der deler holdninger, normer og værdier med individet.

...

Partiledereffekt

Hvis partilederen er meget upopulær kan det afholde vælgere, der ellers er enige med partiet, fra at stemme på partiet. Det modsatte gælder, hvis partilederen er meget populær. Partiledereffekten er typisk størst i lande med topartisystem.

...

Positions-issue

Positions-issues er politiske emner, hvor partierne er uenige. Vælgerne stemmer efter partiernes position indenfor det pågældende emne. Vælgerne stemmer enten efter:

Positions-issues er én af to typer af issues indenfor issue voting. Den anden type er valens-issues.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind