Rational choice

Rational choice er en genre af vælgeradfærdsteori, der stammer fra økonomi. På de følgende sider kommer vi ind på nogle varianter af rational choice:

I pensum vil det typisk være economic voting man mener, når man snakker om rational choice.

Her ser du et uddrag fra siden Issue voting

Valens-issues er politiske emner, hvor der er enighed blandt både vælgere og partier om, hvad målet for politikken er. Det kan eksempelvis være, at beskæftigelsen skal øges. Valens-issues handler derfor om, hvilke midler, der skal anvendes for at nå målet.

Når vælgerne stemmer efter valens-issues, så vil vælgerne stemme efter, hvilke midler de forskellige partier vil bruge til at nå målet samt hvor kompetente vælgerne anser partierne for at være til at løse problemer inden for det pågældende issue. 

Vælgeren stemmer på det parti, der har emneejerskab (issue ownership) på det issue vælgeren synes er vigtigt. Når et parti har emneejerskab, så betyder det, at et flertal af vælgerne mener, at partiet har de bedste løsninger på området. Vurderingen af emneejerskab bygger på partiernes faktiske resultater og handlinger indenfor det pågældende issue samt partiernes succes med spin.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind