Emneopgave (HHX)

Hvis du går på HHX, så skal du typisk skrive en række emneopgaver. En af emneopgaverne kan handle om sandsynlighedsregning. Emneopgaven kan bl.a. blive brugt til den mundtlige eksamen.

Her gennemgår vi vores råd til at skrive emneopgave om sandsynlighedsregning.

En emneopgave kan bl.a. indeholde definitioner af centrale begreber, den vigtigste teori inden for emnet og nogle eksempler.

I en emneopgave om sandsynlighedsregning kan det fx være relevant at forklare begreberne udfald, udfaldsrum, hændelse, sandsynlighedsfelt, sandsynlighedsfordeling og sandsynlighedstabel. Det kan også være relevant at forklare, hvad det vil sige at hændelser er uafhængige, og hvordan vi kan bestemme sandsynligheder, når to hændelser er uafhængige. Afhængig af opgavens fokus, så kan det også være relevant at inddrage stokastiske variable og evt. binomialfordelingen og/eller normalfordelingen.

Du får typisk et oplæg af din lærer, hvor der står, hvilke krav der er til emneopgaven. Du skal skrive din emneopgave med udgangspunkt i oplægget, så din opgave lever op til kravene.