Nikotin

Biologi C, B & A + Biotek A.…

...

Hvad er nikotin?

Nikotin er en nervegift, som visse planter danner som forsvar mod insektangreb. Tobaksplanter danner især meget nikotin. Nikotin bruges som rusmiddel, ved at brugeren indtager en mængde, der ikke er stor nok til at skabe akut forgiftning.

Nikotin indtages primært ved tobaksrygning. E-cigaretter (damp med nikotin) og nikotinposer uden tobak til brug under læben er dog også blevet meget udbredt blandt især unge mennesker i løbet af de seneste år.…

...

Nikotin og nervesystemet

Nikotin påvirker nervesystemet, fordi nikotin kan binde til mange typer af acetylcholin-receptorer. Acetylcholin er en neurotransmitter, dvs. et stof, som bruges til at sende et nervesignal fra et neuron videre til det næste neuron over nogle bestemte typer af synapser. Nikotin påvirker altså mange af de processer i kroppen, som acetylcholin regulerer.

Acetylcholin regulerer mange kropsprocesser

Acetylcholin er en meget almindelig stimulerende neurotransmitter i både centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Frigivelse af acetylcholin kontrollerer bl.a. processerne beskrevet herunder. Læg mærke til, at nogle af processerne er modsatrettede. Kroppens tilstand afhænger derfor af, hvor stor acetylcholin-frigivelsen er i forskellige dele af nervesystemet. 

Muskelsammentrækning

Acetylcholin findes i kroppens neuromuskulære synapser, som er områder, hvor neuroner støder op til skeletmuskler. Frigivelse af acetylcholin stimulerer muskelsammentrækninger i skelet…

...

Røgfri nikotinprodukter er i fremgang blandt unge

Røgfri nikotinprodukter involverer ikke afbrænding af tobak. Nikotinposer og e-cigaretter er de mest almindelige typer røgfri nikotinprodukter i Danmark. 

Nikotinposer kaldes også indimellem for snus, men det er i virkeligheden to forskellige slags produkter. Snus er poser med kværnet tobak, som man lægger op un…

...

Skriv SRP om nikotin og rygning

Rygning eller brug af andre nikotinprodukter er et godt emne til et SRP i Biologi eller Bioteknologi. Nikotin er et af de mest udbredte rusmidler, og sundhedsmyndighederne udgiver ofte nye undersøgelser af danskernes brug af forskellige nikotinprodukter. Man forsker også løbende i, hvordan nikotin og andre stoffer i cigaretter påvirker kroppen. Du kan derfor finde mange aktuelle informationer om emnet, hvis du vælger en god fagkombination og problemformulering. 

Vi anbefaler, at du vælger en af fagkombinationerne herunder, hvis du vil skrive om rygning eller anden nikotinbrug. 

Brug også SRP-bogen, hvis du vil have flere råd til at vælge emne, eller til hvordan du skriver dit SRP.

Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag

Et SRP om alkohol i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag handler om et problem i samfundet omkring rygning eller anden nikotinbrug.

Projektet indebærer f.eks. at udføre et forsøg om nikotins påvirkning af nervesystemet. Du skal derefter analysere nogle data om nikotins rolle i samfundet, f.eks. om unges forbrug af cigaretter eller nikotinposer. Resultaterne behandles samlet i et fælles diskussionsfsnit.

Her kan du se et eksempel på et SRP i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag. Eksemplet handler om unges forbrug af alkohol, men du kan sagtens bruge projektet som inspiration til at opbygge et SRP om unge og nikotinbrug. Projektet er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et SRP kan opbygges.

Biologi og Kemi eller ren Bioteknologi

Du kan skrive SRP om nikotinbrug i Biologi og Kemi eller rent i Bioteknologi. Hvis du skriver kun i Bioteknologi, skal du have både en biologisk og en kemisk vinkel på emnet.

Du skal benytte flere forskellige metoder for at besvare din opgaveformulering ifølge de officielle SRP-krav. Du kan altså ikke udføre forsøg i både projektets Biologi- og Kemi-del.

Du kan f.eks. udføre et Kemi-forsøg om nikotinindholdet i cigaretter. Biologi-delen af projektet kan f.eks. indebære en redegørelse for nikotin påvirkning af nervesystemet og en analyse af nogle data, som viser cigaretters langtidspåvirkning af kroppen. Det kunne f.eks. være data over sammenhængen mellem cigaretrygning og udvikling af bestemte kræftformer.

Biologi/Bioteknologi og Dansk

Formidlingsopgaven er en type SRP, som du kan skrive i Dansk sammen med et naturvidenskabeligt fag. En formidlingsopgave om nikotin indebærer f.eks., at du redegør for nikotins påvirkning af kroppen og udfører et biologisk forsøg om nikotin og nervesystemet. Du skriver desuden en populærvidenskabelig artikel om nikotins påvirkning af kroppen og redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i en metatekst til artiklen. 

Her kan du se et eksempel på en formidlingsopgave i Biologi/Bioteknologi og Dansk. Opgaven handler om diabetes, men strukturen og fremgangsmåden er den samme, selvom du skriver om nikotin i stedet. Opgaven er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et formidlings-SRP kan se ud.

Du kan desuden få hjælpe til at skrive din artikel i vores vejledning til at skrive en populærvidenskabelig artikel.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind