Hash

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er hash?

Hash er et rusmiddel, der udvindes af cannabisplanter (kaldes også hampplanter på dansk). Cannabisplanter indeholder en række aktive stoffer, der kaldes cannabinoider, og nogle af cannabinoiderne er psykoaktive

THC er det vigtigste psykoaktive cannabinoid i cannabisplanter, og effekten af hash skyldes primært THC. 

CBD er et andet vigtigt cannabinoid, der dog ikke i sig selv virker psykoaktivt. CBD regulerer i stedet effekten af kroppens naturlige cannabinoider (endocannabinoider), som er stoffer…

...

Cannabis' påvirkning af nervesystemet

Nogle af cannabinoiderne i cannabis påvirker kroppens endocannabinoide system. Det endocannabinoide system er en reguleringsmekanisme, som er indbygget i stimulerende synapser mange steder i nervesystemet. Man kender dog bedst til den del af det endocannabinoide system, som findes i …

...

Danskernes forbrug af cannabis

Hash er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i Danmark. Sundhedsstyrelsen overvåger løbende, hvor udbredt hash er i befolkningen, og hvor mange unge der har prøvet at ryge hash. Find de nyeste tal på deres hjemmeside:

...

Medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis er en betegnelse for bestemte produkter, der indeholder THC og CBD. En forsøgsordning med medicinsk cannabis begyndte i Danmark i 2018 og skal vare fire år. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter adgang til produkter med cannabis, som tidligere var ulovlige. 

Medicinsk can…

...

Skriv SRP om hash

Der er fordele og ulemper ved at skrive SRP om cannabis.

Cannabis er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i Danmark, og myndighederne holder derfor løbende øje med især unges forbrug af rusmidlet. Der sker desuden en del forskning på området, fordi man endnu ikke ved ret meget om langtidsvirkningerne af cannabis på kroppen. Medicinsk cannabis er desuden et emne, der er meget oppe i tiden pga. den igangværende forsøgsordning. Du kan altså finde mange aktuelle informationer og problemstillinger om emnet cannabis.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan udføre forsøg med cannabis, fordi rusmidlet er ulovligt. Andre måder at arbejde med stoffet på i opgaven kan f.eks. være at analysere nogle forskellige cannabinoiders kemiske opbygning. Du kan også sammenligne opbygningen med kroppens naturlige endocannabinoider og redegøre for, hvordan stofferne hver især binder til receptorer i synapser. 

Herunder kan du læse om nogle af de mest almindelige fagkombinationer, hvis du vil skrive om cannabis.

Brug også SRP-bogen, hvis du vil have flere råd til at vælge emne, eller til hvordan du skriver dit SRP.

Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag

Et SRP om alkohol i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag handler om et problem i samfundet omkring cannabis.

Projektet indebærer at undersøge nogle biologiske egenskaber ved cannabis. Du kan f.eks. undersøge forskellige endocannabinoiders binding til receptorer i nervesystemet. Du skal derefter analysere noget materiale om cannabis' rolle i samfundet, f.eks. data fra Sundhedsstyrelsen eller interviews med unge mennesker om deres cannabisforbrug. Resultaterne behandles samlet i et fælles diskussionsfsnit.

Her kan du se et eksempel på et SRP i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag. Eksemplet handler om unges forbrug af alkohol, men du kan sagtens bruge projektet som inspiration til at opbygge et SRP om unge og hashrygning. Projektet er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et SRP kan opbygges.

Biologi og Kemi eller ren Bioteknologi

Du kan skrive SRP i Biologi og Kemi eller rent i Bioteknologi. Hvis du skriver kun i Bioteknologi, skal du have både en biologisk og en kemisk vinkel på emnet.

Det kan være en udfordring at skrive om cannabis i to naturfag, da du sandsynligvis ikke kan udføre nogen forsøg, der involverer cannabis. Du skal desuden benytte flere forskellige metoder for at besvare din opgaveformulering ifølge de officielle SRP-krav. Du skal derfor være opmærksom på, om du kan finde gode metoder til at behandle cannabis både kemisk og biologisk uden at udføre forsøg.

Biologi/Bioteknologi og Dansk

Formidlingsopgaven er en type SRP, som du kan skrive i Dansk sammen med et naturvidenskabeligt fag. En formidlingsopgave om cannabis indebærer f.eks., at du redegør for THC's og CBD's påvirkning af kroppen og undersøger, hvordan stofferne adskiller sig fra kroppens naturlige endocannabinoider. Du skriver desuden en populærvidenskabelig artikel om nikotins påvirkning af kroppen og redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i en metatekst til artiklen. 

Her kan du se et eksempel på en formidlingsopgave i Biologi/Bioteknologi og Dansk. Opgaven handler om diabetes, men strukturen og fremgangsmåden er den samme, selvom du skriver om cannabis. Opgaven er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et formidlings-SRP kan se ud.

Du kan desuden få hjælpe til at skrive din artikel i vores vejledning til at skrive en populærvidenskabelig artikel.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind