Alkohol

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er alkohol?

Alkohol er en betegnelse for kemiske stoffer, der indeholder en OH-gruppe. Vi bruger til daglig betegnelsen om alkoholtypen ethanol (CH3CH2OH), som er den type alkohol, der findes i alkoholiske drikke. Ethanol dannes som restprodukt ved alkoholgæring, som er gærcellers nedbrydning af sukker og dannelse af ATP uden brug af ilt. Gærcellernes proces udnyttes af mennesker til produktion af alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus.…

...

Optagelse af alkohol i kroppen

Alkohol er opløseligt i både vand og fedt. Alkohol kan derfor bevæge sig direkte gennem cellemembranen på fordøjelseskanalen…

...

Nedbrydning af alkohol

En lille del af den indtagne alkohol udskilles gennem fordøjelseskanalen, udåndingsluft og sved uden at blive nedbrudt. Størstedelen (ca. 90 %) omsættes dog i leveren.

Leverens omsætning af alkohol

Leveren nedbryder især alkohol vha. enzymerne ethanoldehydrogenase og acetaldehyddehydrogenase. Enzymerne nedbryder h…

...

Alkohols påvirkning af nervesystemet

Alkohol påvirker mange forskellige processer i centralnervesystemet. Man har ikke det fulde overblik over alle alkohols effekter, og hvordan de spiller sammen. 

Du kan læse om nogle af alkohols vigtige umiddelbare påvirkninger af centralnervesystemet herunder. Vi kommer også ind på, hvordan påvirkningerne resulterer i beruselse. Vær dog opmærksom på, at alkohols samlede påvirkning af centralnervesystemet er meget mere kompleks end vores beskrivelser.

Langtidsvirkningene af alkohol kan du læse om længere nede på siden.

1. Alkohol binder til GABAA-receptorer

Alkohol har den vigtige effekt, at stoffet øger signaleringen i synaps…

...

Tømmermænd

Tømmermænd er tilstanden, der indtræder, når alkoholen i kroppen er forbrændt. Tømmermænd skyldes alkohols påvirkning af centralnervesystemet, som kommer ud af balance, men også påvirkning af mange andre dele af kroppen. Tømmermænd…

...

Langtidseffekter af alkoholindtagelse

Alkohol er skadeligt for de fleste af kroppens organer. Et stort alkoholforbrug over længere tid medfører derfor en øget risiko for mange forskellige sygdomme. Kroppens organer forsøger samtidig at omstille sig til den store alkoholpåvirkning, så alkoholen forstyrrer kroppens normale funktioner så lidt som muligt. 

Alkoholtolerans

Alkoholtolerans er kroppens tilvænning til alkohols tilsted…

...

Danskernes forbrug af alkohol

Alkohol er et meget udbredt rusmiddel i Danmark, og indtagelse af alkohol påvirker et stort antal danskeres sundhed. Mange offentlige instanser og private interesseorganisationer udgiver løbende rapporter og statistik om danskernes alkoholforbrug og holdning til alkohol.

Hvis du skriver opgave om alkohol, skal du typisk inddrage nogle af de nyeste tal og informationer om danskerne og alkohol. Vi …

...

Skriv SRP om alkohol

Alkohol er et godt overordnet emne til et SRP, hvor Biologi eller Bioteknologi indgår. Man forsker meget i alkohols påvirkning af kroppen og udfører løbende undersøgelser af alkohols rolle i samfundet. Du kan derfor finde mange aktuelle informationer om emnet, hvis du vælger en god fagkombination og problemformulering. 

Vi anbefaler, at du vælger en af fagkombinationerne herunder, hvis du vil skrive om alkohol. 

Brug også SRP-bogen, hvis du vil have flere råd til at vælge emne, eller til hvordan du skriver dit SRP.

Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag

Et SRP om alkohol i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag fokuserer på et samfundsmæssigt problem relateret til alkohol.

Projektet indebærer f.eks. at udføre et forsøg om alkohols påvirkning af nervesystemet. Du skal derefter analysere nogle data om alkohols rolle i samfundet. Du behandler til sidst dine resultater i et fælles diskussionsafsnit.

Her kan du se et eksempel på et SRP i Biologi/Bioteknologi og Samfundsfag. Eksemplet handler om unges forbrug af alkohol, og projektet er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et SRP kan opbygges.

Biologi og Kemi eller ren Bioteknologi

Du kan skrive SRP om alkohol i Biologi og Kemi eller udelukkende i Bioteknologi. Du skal have både en biologisk og en kemisk vinkel på emnet, hvis du skriver udelukkende i Bioteknologi.

Det er et krav til et SRP, at du benytter flere forskellige metoder for at besvare din opgaveformulering. Du kan altså ikke udføre forsøg i både projektets Biologi- og Kemi-del.

Projektet kan f.eks. indebære, at du udfører et Kemi-forsøg om produktion eller destillering af ethanol eller om ethanols omdannelse til ethanal. Biologi-delen af projektet kan f.eks. indebære en redegørelse for kroppens omsætning af alkohol og en analyse af nogle data, som viser alkohols påvirkning af kroppen. Det kunne f.eks. være data over sammenhængen mellem alkoholindtagelse og udvikling af bestemte kræftformer.

Biologi/Bioteknologi og Dansk

Formidlingsopgaven er en type SRP, som er god at skrive i Dansk sammen med et naturvidenskabeligt fag. En formidlingsopgave om alkohol indebærer f.eks., at du redegør for alkohols påvirkning af kroppen og udfører et biologisk forsøg om alkohol og nervesystemet. Du skriver desuden en populærvidenskabelig artikel om alkohols påvirkning af kroppen og redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i en metatekst til artiklen.

Her kan du se et eksempel på en formidlingsopgave i Biologi/Bioteknologi og Dansk. Opgaven handler om diabetes, men strukturen og fremgangsmåden er den samme, selvom du skriver om alkohol i stedet. Opgaven er skrevet af vores redaktører som et eksempel på, hvordan et formidlings-SRP kan se ud.

Du kan desuden få hjælpe til at skrive din artikel i vores vejledning til at skrive en populærvidenskabelig artikel.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind