Rusmidlers virkning i kroppen

Her er vores gennemgange af, hvordan forskellige rusmidler påvirker nervesystemet og andre funktioner i kroppen.

Her kan du læse et uddrag af beskrivelsen af langtidseffekterne af alkoholindtagelse

Alkohol er skadeligt for de fleste af kroppens organer. Et stort alkoholforbrug over længere tid medfører derfor en øget risiko for mange forskellige sygdomme. Kroppens organer forsøger samtidig at omstille sig til den store alkoholpåvirkning, så alkoholen forstyrrer kroppens normale funktioner så lidt som muligt. 

Alkoholtolerans

Alkoholtolerans er kroppens tilvænning til alkohols tilstedeværelse. Toleransen indebærer, at kroppen tilpasses til at nedbryde alkohol mere effektivt eller til ikke i så høj grad som normalt at blive påvirket af alkoholen. 

Leveren nedbryder normalt alkohol ved primært at omdanne ethanol til ethanal og videre til eddikesyre som gennemgået højere oppe på siden. Leveren nedbryder dog også en mindre del af den indtagne alkohol vha. enzymkomplekset cytokrom P450. Hvis der er meget alkohol til stede i blodet over længere tid, opjusterer leveren aktiviteten af dette enzymkompleks. Mennesker med et stort alkoholindtag kan på den måde opnå en nedbrydningshastighed, der er op til 50 % hurtigere end normalt.

Nervesystemet omstiller sig også til alkoholens tilstedeværelse, hvis påvirkningen står på over længere tid. Alkohol stimulerer især...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind