Overblik over reklameanalyse

Her er en kort model til reklameanalyse, som giver dig et overblik. 

NB: I en reklameanalyse skal du ikke komme ind på alle punkterne her. Vælg derimod dem ud, som er mest relevante og interessante for netop din reklame.

Produkt, afsender og medie: Hvilket produkt reklameres der for? Hvilket firma af afsender? Hvilket medie reklameres der igennem? (avis, ugeblad, tv?) 

Formål: Hvad er reklamens formål? (Som regel at sælge et produkt og/eller at få et firma til at fremstå positivt).

Indhold/motiv: Hvad forestiller reklamen? Hvad er motivet? Hvad sker der? Er der en ’fortælling’ i reklamen?

Opbygning: Hvordan er reklamen bygget op/komponeret? Hvad er i fokus i reklamen? Hvordan er produktet placeret? Hvordan virker reklamens opbygning på modtageren? Kan reklamen analyseres vha. AIDA-modellen?

Farver og lys: Hvilke farver dominerer i reklamen? Hvordan er lyset i reklamen? Hvordan påvirker farver og lys modtageren?

Tekst og logo: Er der en tekst eller et logo i reklamen? Og hvilken funktion har teksten/logoet? Hvordan er tekst/logo med til at ’sælge’ produktet til modtageren?

Personer: Hvilken funktion har personerne i reklamen? Hvordan er forholdet mellem personerne og produktet? Hvordan er personerne med til at ’sælge’ produktet til modtageren?

Livsstil og image: Prøver reklamen at sælge produktet gennem en bestemt livsstil eller et image, som modtagerne gerne vil have? Hvordan kommer dette til udtryk i reklamen?

Denotativ og konnotativ betydning: Hvad er den denotative (objektive) betydning af reklamen? Og hvilke konnotative betydninger (merbetydninger) kan der ligge i reklamen?

Reklamekneb: Hvilke kneb/argumenter benyttes i reklamen? (Fx ekspertkneb, idolkneb, frygtkneb, generaliseringskneb). Hvordan er disse reklamekneb med til at ’sælge’ produktet til modtageren?

Primær og sekundær brugsværdi: Hvad er den primære og sekundære brugsværdi af produktet i reklamen? Hvilken værdi lægges der vægt på i reklamen?

Målgruppe og modtagere: Hvad er reklamens målgruppe/modtagergruppe? Hvordan fanger reklamen målgruppens interesse? Hvordan påvirkes målgruppen af reklamen?

Vurdering og konklusion: Er reklamen effektiv? Formår den at nå igennem til målgruppen og få produktet til at fremstå attraktivt? Hvorfor lykkes/mislykkes dette?