Opbygning af reflekterende artikel

Delene i den reflekterende artikel

Når du skal skrive en reflekterende artikel i dansk, er det vigtigt at have overblik over opgavens opbygning og struktur. Som du kan se på vores figur, falder artiklen naturligt i tre dele: Indledning, hoveddel og afslutning.

  1. I indledningen introducerer du emnet, som du vil undersøge i artiklen. Det er vigtigt at lave en interessevækkende åbning på opgaven, også kaldet et anslag. I indledningen skal du vinkle din opgave ved at præsentere dit fokus på emnet. Det kan du gøre ved at tage udgangspunkt i et konkret eksempel, som viser dit særlige fokus. Indledningen bør maksimalt fylde ½ side.
  1. I hoveddelen af den reflekterende artikel skal du reflektere over emnet, særligt gennem at inddrage de tekster, der følger med opgaven. Du skal bruge eksempler fra teksterne som et springbræt til at reflektere over forskellige problemstillinger og aspekter ved emnet. Det er vigtigt at veksle mellem konkrete iagttagelser i teksterne (eksempler) og mere abstrakte overvejelser over emnet. Hoveddelen skal fylde størstedelen af din opgave, det vil sige 2-3 sider.
  1. I afslutningen skal du afrunde emnet og dine refleksioner over det. Her følger du op på den vinkel og det fokus på emnet, som du præsenterede i indledningen. De
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind