Reflekterende artikel

Få hjælp til reflekterende artikel i Dansk. Vi fortæller, hvordan du skal forberede og bygge din artikel op. Studienets trin-for-trin vejledning hjælper dig med alt, hvad du har brug for, når du skal skrive denne opgavetype, som er en af de tre eksamenstyper i skriftlig dansk på STX.

Det går opgavetypen ud på

Den reflekterende artikel går ud på at reflektere over et emne gennem undersøgelse af nogle tekster. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er visse forskelle mellem reflekterende artikel og debatterende artikel. I modsætning til den debatterende artikel skal du ikke diskutere synspunkter over for hinanden eller tage stilling til emnet. Derimod skal du vende og dreje emnet og komme med mulige bud på pointer og problemstillinger, som emnet rummer. Det kan fx være, hvad emnet i det hele taget dækker over, eller hvordan emnet er relevant for individer i dagens samfund.

Det er vigtigt, at dine refleksioner over emnet tager udgangspunkt i eksempler fra teksterne, som hører til opgaven. Ud fra konkrete eksempler skal du nå frem til nogle mere abstrakte overvejelser over emnet. Og de mere abstrakte refleksioner kan så lede dig videre i din undersøgelse af emnet, hen mod andre konkrete eksempler fra teksterne eller fra dit eget liv. På den måde skal du veksle mellem det konkrete og det abstrakte.

Den reflekterende artikel lægger op til lidt større selvstændighed, eftertænksomhed og kreativitet end de to andre eksamenstyper, analyserende og debatterende artikel. Opgavetypen passer til dig, der er lidt filosofisk anlagt og kan lide at være kreativ med sproget.

Den reflekterende artikel er beslægtet med nogle af de genrer, du kender fra folkeskolens opgaver i dansk. Den har nogle af de samme genrekrav som essay og debatindlæg, men lægger vægt på refleksion frem for diskussion. 

Vejledningens struktur

Vejledningens første del handler om, hvordan en reflekterende artikel skal bygges op. Vi anbefaler dig, at du starter her, hvis du skal skrive en reflekterende artikel for første gang. Derefter kan du gå videre til eksempelbesvarelsen og de 5 trin i opgaveprocessen. fortæller dig kort om, hvordan en debatterende artikel skal bygges op.

Den anden del af vejledningen er vores eksempelbesvarelse. Her kan du se, hvordan man helt konkret kan besvare og strukturere opgaven. Til hvert afsnit har vi skrevet nogle forklaringer, som du kan bruge som hjælp til at skrive din egen opgave.

Den tredje del er vores 5-trins guide. Den guider dig igennem hele din opgaveproces. Guiden viser, hvad du skal gøre og tænke over i forhold til din forberedelse, skrivning af de enkelte afsnit og afsluttende korrektur. Du kan følge guiden fra start til slut og få hjælp til hele processen, eller du kan gå ind på de trin, som er relevante for din proces.

Vejledningens fjerde del handler om formidling og sprog i artiklen. Her får du nogle vigtige råd om, hvordan du skal formulere dig og bruge dit sprog for at skrive på den rigtige måde i den reflekterende artikel. Du får også en vejledning i at bruge citater og kildehenvisninger korrekt i din artikel.

Til sidst finder du en tjekliste til din opgave. Det er samtidigt en opsummering af hele vejledningen, hvor vi samler op på de ting, du skal gøre, og de ting, du helst skal undgå.

Få hjælp til opgaverne på Studienet.dk.

På Studienet.dk kan du finde hjælp til mange tekster og opgaver fra de tidligere eksamenssæt. I vores opgave- og analysehjælp får du vejledning i at skrive din opgave ud fra de helt konkrete tekster. Hjælpen er skrevet af Studienets redaktion, som består af erfarne undervisere i dansk. Du kan søge efter opgaverne i søgefeltet øverst på siden. Bemærk at den reflekterende artikel tidligere hed essay.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Reflekterende artikel

[3]
Bedømmelser
 • 09-02-2020
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god vejledning. Dog synes jeg den godt kunne forkortes ned. Men takket været jeres råd steg jeg 2 karakter i min sidste aflevering
  Tak for din bedømmelse. Vi har kortet nogle afsnit ned, så det nu skulle stå endnu mere præcist.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen
 • 20-03-2020
  Givet af 2.g'er på STX
  Den virker rigtig godt, hvis du følger alle trinene!
 • 13-03-2019
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget hjælpene