Formidling og sprog

I dette afsnit kigger vi på kravene til sprog og formidling i den reflekterende artikel. Det er vigtigt, at du overholder kravene, så du rammer genren reflekterende artikel korrekt.     

Afsender og modtager

I den reflekterende artikel skriver du som dig selv. Det vil sige en gymnasieelev med en faglig og personlig stemme.

Den faglige stemme trækker på din viden fra dansk og andre fag. Den udfolder du ved at bruge fagbegreber og faglig viden. Ligeledes er din evne til at citere, dokumentere og sammenfatte viden korrekt en væsentlig del af din faglige stemme.

Den personlige stemme udfolder du på flere måder. Indholdsmæssigt kan du vise en personlig stemme ved at inddrage dine egne eksempler og synspunkter. Den personlige stemme kommer også frem ved at du skriver “jeg”, og ved at du i metakommentarer viser, at du tænker, reflekterer og bliver klogere på emnet undervejs i din artikel. Du kan desuden vise din personlige stemme ved at bruge et kreativt og originalt sprog.

Modtageren af din reflekterende artikel er en person, som har en almen interesse i emnet, og er interesseret i dine overvejelser og refleksioner. Din modtager har en basisviden om danskfaglige begreber og emner, så dem behøver du ikke at forklare fra bunden. Til gengæld skal du bruge begreberne til at skabe en dybere forståelse for emnet hos modtageren.

Modtageren har ikke læst teksterne. Selvom du ikke skal lave et referat eller resumé af teksterne, skal du altså skrive på en måde, så modtageren kan følge din tankerække uden at sidde med teksten foran sig.

Sprog

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind