Trin 2: Tag noter og lav en disposition

Det andet trin i opgaveprocessen handler om at finde din indgangsvinkel til emnet. Her planlægger du, hvad du kan komme ind på i opgaven, og du begynder at strukturere den.

Find din indgangsvinkel

Den reflekterende artikel stiller store krav til dine selvstændige bidrag. Nøglen til at skrive en god reflekterende artikel er, at du kombinerer teksternes synspunkter, eksempler og pointer med dine egne overvejelser om emnet.

Du skal altså ikke kun finde ud af, hvad teksterne siger om emnet, men også hele tiden overveje hvilke faglige og personlige erfaringer eller synspunkter, du selv kan bidrage med. Især konkrete eksempler tæller meget op i vurderingen.  

Lav brainstorm eller hurtigskrivning

At lave en brainstorm eller hurtigskrivning kan være en god metode til at komme på nogle gode idéer til indholdet af din opgave. Brug opgavens emne som overskrift og skriv så også de forslag til vinkler op, som ligger i opgaveformuleringen.

I vores eksempel fra tidligere giver opgaveformuleringen disse forslag: “kunstens rolle i samfundet og for den enkelte”, “ytringsfrihed”, “etik”, “normer”,  “censur” og “selvcensur”.

Til hver vinkel kan du så sætte eksempler på fra teksterne, dine egne indfald, spørgsmål til vinklen osv. Det er ikke et krav, at du skal bruge alle vinklerne. Nogle gange vil du kun komme til at bruge 1-2 af dem og ikke flere i din endelige opgave. Men det er fint at have dem alle i spil, mens du arbejder med at idéudvikle.

Nedskriv så alle dine overvejelser i en brainstorm i stikordsform ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind