Typer af realisme

Teorien realisme har udviklet sig over tid og der findes i dag flere typer realisme. De forskellige typer bindes sammen af en række antagelser, herunder at det internationale system er anarkisk og at stater forfølger nationale interesser. På de følgende sider gennemgår vi, hvad der kendetegner og adskiller hver type af realisme. Vi dækker følgende:

Her kan du se et uddrag fra siden Hvad er neorealisme?

For det første kan systemet være unipolært. Neorealister mener, at unipolaritet kan skabe fred i det internationale system i en periode. Når der kun er én supermagt, så er der ikke stormagtskonflikter, da ingen stater er stærke nok til at udfordre supermagten. Men det er en skrøbelig fred, fordi nogle stater vil forsøge at øge deres magt og lave alliancer, så de med tiden kan balancere supermagten. 

For det andet kan systemet være bipolært. Bipolaritet er, når der to supermagter i det internationale system. Neorealismen mener, at det er den mest stabile system, der giver den største sikkerhed. Det skyldes, at supermagterne holder hinanden i skak og afbalancerer hinanden. Eftersom de to supermagter har nogenlunde lige meget magt, så virker det afskrækkende og mindsker sandsynligheden for krig. Når der kun er to supermagter, så er der også mindre risiko misforståelser om hinandens intentioner, fordi de holder intensivt øje med hinanden.

For det tredje kan systemet være multipolært. Multipolaritet er, når der er tre eller flere ledende magter i det internationale systemer. Det er ifølge neorealismen det mest ustabile system. Det skyldes, at der er flere muligheder for krig, når der er mange stormagter. Eksempelvis kan to eller flere stormagter rotte sig sammen mod en tredje. Et større antal stormagter øger også risikoen for misforståelser og fejlberegninger. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind