Andre begreber

Absolut ressourcemængde

Absolut ressourcemængde betyder, at man ser på én stats ressourcemængde – den faktiske mængde ressourcer – uafhængigt af andre staters ressourcemængde. Idealismen har typisk fokus på den absolutte ressourcemængde.

Bipolaritet 

Det internationale system er bipolært, når der er to supermagter. 

Blød magt

Blød magt er evnen til at få andre til at ville noget, der er mere i overensstemmelse med ens interesser.

Buck passing

Buck passing kan oversættes til udtrykket “at sende aben videre”. Begrebet bruges om en situation, hvor en stat vælger at se til fra sidelinjen i stedet for at konfrontere eller balancere en aggressiv stat. Håbet er, at hvis man undlader at gøre noget, så vil en anden stat gøre noget ved problemet. På den måde risikerer man ikke noget selv.

Defensiv neorealisme

Defensiv neorealisme er en videreudvikling af neorealisme. Teorien mener, at staternes vigtigste mål er sikkerhed og den bedste måde at skabe sikkerhed på er ved at bevare den nuværende magtfordeling i det internationale system. Stater bør kun øge deres magt i det omfang det er nødvendigt for at bevare deres position i magtfordelingen eller til at kunne forsvare sig selv.

Hegemoniteorien

Hegemoniteorien mener, at det internationale system er mest stabilt, når der er en hegemon. Det skyldes, at hegemonen tilbyder de andre stater kollektive goder, der gør det attraktivt for staterne at bevare hegemonen fremfor at udfordre den...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind