Andre begreber

Absolut ressourcemængde

Absolut ressourcemængde betyder, at man ser på én stats ressourcemængde – den faktiske mængde ressourcer – uafhængigt af andre staters ressourcemængde. Idealismen har typisk fokus på den absolutte ressourcemængde.

Bipolaritet 

Det internationale system er bipolært, når der er to supermagter. 

Blød magt

Blød magt er evnen til at få andre til at ville noget, der er mere i overensstemmelse med ens interesser.

Buck passing

Buck passing kan oversættes til udtrykket “at sende aben videre”. Begrebet bruges om en situation, hvor en stat vælger at se til fra sidelinjen i stedet for at konfrontere eller balancere en aggressiv st...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind