Indavl

Indavl indebærer, at to genetisk beslægtede individer får afkom med hinanden. 

Recessive alleler kommer ofte til udtryk ved indavl

Beslægtede individer har en relativt stor del af deres gener til fælles. To beslægtede forældre har derfor øget sandsynlighed for at give den samme allel videre til deres afkom, ift. hvis forældrene ikke var genetisk beslægtet. Afkommet bliver altså homozygot for flere af sine gener.

Afkommet bliver også homozygot for flere recessive gener end normalt. De recessive alleler kommer derfor til udtryk i afkommets fænotype. 

Mange recessive alleler koder for defekte udgaver af et protein. Organismen har i de tilfælde brug for også at have en dominant allel for at fungere normalt. Individer, som er homozygot recessive for mange gener, er derfor i større risiko for at have en arvelig sygdom. Sjældne genetiske sygdomme har derfor ofte en stor forekomst i populationer, som er ramt af indavl.

Indavl opstår i små populationer

Indavl rammer hovedsageligt små populationer i naturen. Det skyldes, at genetisk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind