Genetisk drift

Genetisk drift indebærer, at en populations genpulje ændrer sig over tid pga. tilfældige hændelser.

Genetisk drift påvirker især små populationer, som mister genetisk variation ved genetisk drift. Det kan i sidste ende føre til indavl.

Her kan du læse et uddrag af teksten om de situationer, hvor genetisk drift opstår

Founder-effekt optræder, når en ny population grundlægges ud fra nogle få individer fra en oprindelig population. Den lille gruppe individer migrerer til et område, hvor arten ikke findes i forvejen, f.eks. en ø. En ny population baseres så på allelerne hos de få migrerende individer. 

Den nye population har en anden gensammensætning end den oprindelige population, fordi kun nogle få tilfældige individer migrerer. Den nye population har af samme grund en meget lav genetisk variation ift. den oprindelige population. Den lille populations gensammensætning kan ændre sig yderligere over få generationer som følge af genetisk drift. Populationen er bl.a. i risiko for at miste yderligere genetisk variation, og der kan opstå indavl.

Founder-effekt er også karakteriseret ved, at sjældne alleler fra den oprindelige population ved et tilfælde kan have en stor forekomst hos de migrerende individer. Genetiske sygdomme optræder indimellem særligt hyppigt hos populationer, der er efterkommere af en lille gruppe migrerende individer.

Founder-effekt kan...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind