Genetisk drift

Biologi A + Biotek A.

Genetisk drift skyldes tilfældige hændelser

Genetisk drift indebærer, at en populations genpulje ændrer sig over tid pga. tilfældige hændelser. Tilfældigheden spiller ind to forskellige sammenhænge:

  1. Under dannelsen af kønsceller. Kun halvdelen af et individs alleler overføres til hver kønscelle. Derfor er det tilfældigt, hvilke alleler forældreindivider giver videre til deres afkom.
  2. Nogle individer kan ved et tilfælde få større eller mindre ynglesucces end andre individer i populationen. Det betyder, at disse individers alleler kommer til at udgøre en anderledes andel af genpuljen i den kommende generation.

Genetisk drift adskiller sig fra naturlig selektion ved at være tilfældig. Ved naturlig selektion ændres genpuljens sammensætning i en bestemt retning, fordi nogle individer har alleler, som giver dem en bedre overlevelseschance i deres miljø. Derfor bliver disse alleler efterhånden mere og mere udbredte i genpuljen.

Genetisk drift påvirker især små populationer

Tilfældighederne i forbindelse med kønscelledannelse og ynglesucces har ikke den store betydning, når man s...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind