Hvad er genetisk drift?

Genetisk drift skyldes tilfældige hændelser

Genetisk drift indebærer, at en populations genpulje ændrer sig over tid pga. tilfældigheder. 

Tilfældigheder spiller ind to forskellige sammenhænge:

  1. Under dannelsen af kønsceller. Kun halvdelen af et individs alleler overføres til hver kønscelle. Derfor er det tilfældigt, hvilke alleler forældreindivider giver videre til deres afkom.
  2. Nogle individer får tilfældigvis større eller mindre ynglesucces end andre individer i populationen. Individernes alleler kommer så til at udgøre en anderledes andel af genpuljen i den næste generation.…

...

Genetisk drift påvirker især små populationer

Tilfældighederne i forbindelse med kønscelledannelse og ynglesucces har ikke den store betydning for genpuljens sammensætning i store populationer. Genetisk drift påvirker derfor især små populationer. De to eksempler viser hvorfor.

Eksempel: Tilfældighedens betydning i en stor population

En population har tilsammen 1000 alleler for et bestemt gen. Halvdelen af allelerne er én type allel, og den anden halvdel er en anden type allel. 

Individerne formerer sig tilfældigt og får afkom med også i a…

...

Genetisk variation kan forsvinde ved genetisk drift

Sjældne alleler optræder kun i enkelte eksemplarer i en lille population. Disse alleler er i særlig risiko for at forsvinde helt fra genpuljen pga. tilfældigheder. Færre forskellige alleler betyder mindre genetisk variation i populationen.

Eksempel

Figuren viser to populationer. Hver farvet cirkel i populationerne symboliserer en bestemt allel. Forholdet mellem…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind