[1]

Populations­genetik

Biologi A + Biotek A.

Hvad er populationsgenetik?

Populationsgenetik er et felt inden for evolutionsbiologi. Populationsgenetik handler om genetisk variation inden for og mellem populationer.

Her i kompendiet kan du læse om, hvilken betydning genetisk variation har for populationers genetiske udvikling og overlevelse. Genetisk udvikling er det samme som evolution. Kompendiet overlapper derfor lidt med vores kompendium om evolution, som vi nogle steder henviser til for gennemgang af begreber.

Hardy-Weinberg-loven (Biologi A) bruges til beregninger inden for populationsgenetik. Vi gennemgår loven særskilt i vores kompendium om Hardy-Weinberg-loven.

Indhold

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om migration

1. Flytning af individer mellem populationer

Man kan aktivt udvælge individer og flytte dem mellem populationer. De udvalgte individer har en gensammensætning, som kan øge den genetiske variation i en anden population.

Individer af samme art kan dog være tilpasset til ret forskellige lokale miljøer, især hvis individerne flyttes en længere afstand. Man skal derfor vurdere, om individerne er tilstrækkeligt tilpasset det nye miljø. Ellers kan individerne dø som følge af naturlig selektion, og deres gener vil hurtigt forsvinde fra den nye genpulje igen.

De nye individer kan omvendt have træk, som gør dem mere konkurrencedygtige end populationens oprindelige individer. De nye individer risikerer så at udkonkurrere de oprindelige individer. De nye individer risikerer desuden at påvirke økosystemet uhensigtsmæssigt, hvis individerne har en anderledes adfærd end den oprindelige population. Indførsel af nye gener kan f.eks. ændre på en populations foretrukne fødekilde og derfor påvirke plantesamfundet i økosystemet.

2. Spredningskorridorer

Spredningskorridorer forbinder populationer i forskellige habitatstykker. Habitatstykkerne befinder sig som regel ret tæt på hinanden, men er blevet adskilt af menneskelige barrierer – f.eks. landbrugsarealer, bebyggelse eller veje. 

Spredningskorridorer...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Populationsgenetik

[1]
Bedømmelser
  • 17-08-2021
    Givet af 3.g'er på STX