Migration

Biologi A + Biotek A.

Når individer udefra kommer ind i en population, øges populationens genetiske variation. Derved øges også populationens overlevelseschance. Derfor er det en fordel, hvis der sker migration mellem forskellige populationer, eller mennesker aktivt flytter individer mellem populationerne.

Individer udefra øger den genetiske variation

Når man ser på en population, har individerne tilsammen en bestemt sammensætning af gener – populationens genpulje.

Ser man på en anden population af samme art, vil disse individer have en anderledes sammensætning af deres genpulje. Det skyldes tre forskellige forhold.

  1. Selektionspresset er ikke ens i de to populationer, da populationernes levesteder ikke er ens. Populationerne er altså tilpasset livet ved forskellige miljøforhold.
  2. Tilfældige mutati
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind