Begreber

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Art

En art defineres normalt som alle de individer, der kan få fertilt afkom med hinanden (altså afkom, som selv kan få afkom).

Evolution (og evolutionsmekanismer)

Evolution er løbende genetisk udvikling af en population eller art. Evolution sker gennem de fire evolutionsmekanismer:

  • naturlig selektion
  • genetisk drift
  • mutationer
  • migration.

Flaskehals

Se genetisk drift.

Founder-effekt

Se ge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind