Kærligheden

Du kan inddrage digtet ”Kærligheden” i din opgave som et eksempel på, hvordan digte bruger naturen som motiv. Det er skrevet af Benny Andersen i 1964 og udgivet i digtsamlingen Den indre bowlerhat. Vi hjælper dig først med at forstå digtet. Herefter giver vi dig idéer til, hvordan du kan bruge det i din reflekterende artikel til at sige noget om opgavens emne.

NB: Dette er hjælp til en reflekterende artikel i Dansk og derfor ikke hjælp til en fuld analyse af digtet.

Forstå digtet

”Kærligheden” handler om et lyrisk jeg, som går en tur i skoven. Jeget har kærlighedssorger, og det afspejler sig i jegets oplevelse af naturen omkring sig. Jeget synes, at træerne ser ensomme ud, fordi de ikke kan nå hinanden med grenene. Jeget begynder herefter at beskrive sig selv som et træ med rødder som fødder og grene som arme. Digtet slutter med, at jeget skynder sig tilbage til byen. 

Refleksioner over naturen som motiv i digte

Her giver vi dig nogle råd til, hvordan du kan bruge ”Kærligheden” til at reflektere over, hvordan og hvorfor naturen indgår som motiv i digte. Du kan fx bruge digtet som eksempel på, hvordan den ydre natur kan bruges til at sige noget om menneskets indre følelsesliv og natur. 

Menneskets indre natur overføres til den ydre natur

Digtets lyriske jeg beskriver træerne i skoven, som om de er ensomme og savner kærlighed. I virkeligheden er det jeget selv, der har det sådan. Jegets følelser farver hans oplevelse af skoven. Man kan siger, at jeget overfører eller projice...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind