Brug teksterne til refleksion

På de følgende sider får du inspiration og hjælp til, hvordan du kan bruge de vedlagte tekster til den reflekterende artikel om naturdigte.

Vi forklarer om, hvordan du kan bruge pointer og synspunkter i ”Nu er det tid til naturdigte” som udgangspunkt for refleksioner. Du finder også idéer til, hvordan de tre tekster kan forstås som eksempler på digte, der bruger naturen som motiv.