Opgaver med binomialtest

Biologi A.

Hvad er en binomialtest?

En binomialtest er en type statistisk test, der involverer et binomialforsøg. Binomialtesten gør det muligt at besvare spørgsmål som f.eks.:

  1. Er forekomsten af en egenskab anderledes i en population end forventet?
  2. Er forekomsten af en egenskab anderledes i en population end i en anden population?
  3. Har forekomsten af en egenskab i en population ændret sig over tid?

Tosidet og ensidet binomialtest

Binomialtesten indebærer, at vi har en formodning om, hvor stor en andel af individerne i populationen der har en bestemt egenskab. Dvs., at vi formoder, at sandsynlighedsparameteren p har en bestemt værdi.

Der findes to typer binomialtest til at undersøge, om vores formodning om p gør sig gældende:

  • En tosidet binomialtest undersøger, om p er anderledes end forventet.
  • En ensidet binomialtest undersøger, om p er enten større eller mindre end forventet.

Nulhypotesen H0

Vi formulerer vores formodning om p som en hypotese. Denne hypotese kaldes nulhypotesen og noteres H0. Nulhypotesen antager altid, at der ikke er forskel mellem den forventede p og den faktiske p i populationen. Binomialtesten fører til, at vi enten forkaster eller ikke forkaster vores nulhypotese.

Eksempler på nulhypoteser for en tosidet binomialtest

  1. H0: Forekomsten af egenskaben i populationen er ikke anderledes end forventet.
  2. H0: Forekomsten af egenskaben i populationen er ikke anderledes end i en anden populati
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind