Forsøg og forsøgsdesign

Biologi C, B & A.

Forsøg i Biologi bruges til at finde eller eftervise sammenhænge i den levende natur.

Hvad er et forsøg?

Et forsøg er en kontrolleret måde at undersøge en sammenhæng i naturen på. Man kan f.eks. undersøge sammenhænge som disse med forsøg:

  • Kan en genmodificeret bakteriestamme overleve i et vækstmedie med antibiotika?
  • Hvordan påvirker lysintensiteten en plantes fotosynteseaktivitet?

Et forsøg tester en hypotese, som er en forventning om, hvilken sammenhæng man vil finde ved forsøget. Hypoteser til de to spørgsmål ovenfor kan være:

  • Den genmodificerede bakteriestamme kan overleve i vækstmediet med antibiotika.
  • Plantens fotosynteseaktivitet vokser, når lysintensiteten vokser.

Forsøgets resultater enten understøtter eller modbeviser hypotesen. Hypotesen accepteres eller forkastes derfor på baggrund af forsøgets resultater.

Forsøg er helt centrale for den måde at arbejde på, der kaldes den naturvidenskabelige metode. Læs mere om den naturvidenskabelige metode i vores kompendium om videnskabsteori.

Forsøg giver kvalitative eller kvantitative data

Resultaterne af et forsøg (vores data) er enten kvalitative eller kvantitative.

Kvalitative data beskriver en egenskab ved den proces eller organisme, vi undersøger. Hvis en genmodificeret bakterie godt kan vokse i et vækstmedie med antibiotika, er det en kvalitativ egenskab ved bakterien.

Kvantitative data beskriver sammenhænge, der kan måles eller tælles. Hvis en plantes fotosynteseaktivitet vokser med 20 %, når lysintensiteten vokser med 30 %, så er der tale om en kvantitativ sammenhæng.

Den uafhængige variabel påvirker den afhængige variabel

Forsøg i Biologi undersøger typisk sammenhængen mellem to faktorer, som kaldes variable. Den ene variabel er afhængig, hvilket vil sige, at den afhænger af den anden variabel, som er uafhængig.

I eksemplet med baktierievækst og antibiotika ovenfor gælder:

  • Den afhængige variabel: Om bakterien vokser frem.
  • Den uafhængige variabel: Om vækstmediet indeholder antibiotika.

Bakterievæksten afhænger af vækstmediets indhold af antibiotika, men vækstmediets indhold af antibiotika afhænger ikk...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind