Boksplot

Biologi A.…

...

Hvad er boksplot?

Et boksplot er en grafisk fremstilling af en fordeling af observationer. Her er et eksempel på et boksplot, der viser aldersfordelingen hos en gruppe mennesker:…

...

Aflæs et boksplot

Her er de informationer, du kan aflæse af et boksplot:

De to yderste streger i boksplottet angiver datasættets hhv. mindste og største observation. Stregerne viser, at 15 er den mindste alder i datasættet, og 90 er den største.

Boksplottet har desuden et kvartilsæt, som består af den nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil. Kvartilsættet viser, hvordan observationerne fordeler si…

...

Opstil boksplot

Du tegner boksplot i Excel på denne måde:

1. Marker data

Vi kan tage et tilfælde, hvor vi gerne vil opstille to boksplot over pulsen hos hhv. trænede og utrænede personer. Vi markerer begg…

...

Analyser boksplot

Boksplot bruges typisk til grafisk at fremhæve forskelle mellem to eller flere datasæt, f.eks. som i eksemplet med pulsmålinger ovenfor. Du kan f.eks. gennemgå disse punkter, hvis du skal analysere et boksplot:

  • Sammenlign de mindste og største observationer. Er…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind