Binomialforsøg

Biologi A.…

...

Hvad er et binomialforsøg?

Et binomialforsøg er et forsøg, hvor man gentager det samme basisforsøg flere gange i træk. Et binomialforsøg i Biologi involverer næsten altid udtagning af en stikprøve fra en population, og hver stikprøve udgør en gentagelse af basisforsøget. 

Basisforsøget i et binomialforsøg har altid to mulige udfald, f.eks.:

  • han eller hun
  • hvid mus eller ikke hvid mus
  • person højere end 170 cm eller lavere end 170 cm.

De to mulige udfald defineres som hhv. "succes" og "fiasko". …

...

Eksempel på binomialforsøg

Antal hanner/hunner ved et bestemt antal stikprøvetagninger i en population er et eksempel på et binomialforsøg. Vi kan definere udfaldet "hun" som succes og "han" som fiasko. Sandsynligheden for succes ved hvert basisforsøg kaldes også sandsynlighedsparameteren eller p. Vi ved på forhån…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind