Binomialfordeling

Biologi A.

Binomialfordeling er en type fordeling inden for sandsynlighedsregning. Du skal arbejde med binomialfordelt data, når du skal løse eksamensopgaver i Biologi A om binomialtest, som er en bestemt type statistisk test.

Du kan på de næste sider læse kort om, hvad binomialfordeling og binomialtest er. Du kan bruge vores kompendium om binomialfordeling i Matematik, hvis du gerne vil have en mere dybdegående gennemgang af, hvad binomialfordeling er.

  1. Binomialforsøg
  2. Opgaver med binomialtest

Her kan du se et uddrag af vores vejledning til at opstille en binomialfordeling i Excel

Du opstiller en binomialfordeling i Excel på denne måde:

1. Opret to kolonner

I kolonne A angiver du alle de antal succes, det er muligt at få i binomialforsøget. Kolonne B har plads til at beregne sandsynligheden P for hvert antal succes. Vi tager udgangspunkt i forsøget ovenfor, hvor krone er succes, og n = 10.

2. Angiv formlen for beregningen af P

I feltet A2 (det første tomme felt i kolonne B) skriver du formlen =BINOMIAL.FORDELING(A2; 10; 0,5; FALSK). A2 betyder, at Excel skal beregne sandsynligheden for det antal succes, der er angivet i feltet A2. 10 er antal gentagelser (n), og...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind