Metoder i Biologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er vores kompendium om metoder i Biologi. 

Biologiske metoder er de teknikker, man bruger til at fremstille data i Biologi og til at besvare problemstillinger ud fra data. Metoder i Biologi er f.eks. forsøg, som er systematiske undersøgelser af sammenhænge i naturen. Andre metoder er statistiske test, som ud fra datasæt kan fortælle om, hvordan virkeligheden forholder sig.

Du skal især arbejde med metoder i Biologi ifm. dit SRP. Her i kompendiet kan du bl.a. læse om, hvordan du bruger metoder og skriver et metodeafsnit i et SRP med Biologi. Du kan også læse om, hvordan du designer et forsøg, og hvordan du bruger de konkrete redskaber binomialtest og boksplot til at løse opgaver i Biologi.

 1. Metoder i SRP
 2. Forsøg og forsøgsdesign
 3. Binomialfordeling og binomialforsøg
 4. Boksplot

Her kan du læse et uddrag af vores vejledning til at løse opgaver med binomialfordeling

Fremgangsmåde

1. Fastslå først, hvad der undersøges:

 • Fastslå, hvilken egenskab man undersøger forekomsten af i populationen.
 • Find nulhypotesen H0 i teksten.
 • Find sandsynlighedsparameteren p i teksten. p er den forekomst af egenskaben, som man undersøger, hvorvidt optræder i binomialforsøget.
 • Find signifikansniveauet i teksten. (Hvad er signifikansniveauet?)

Eksempel: 

 • Nogle forskere ønsker at undersøge, om der er kommet flere mariehøns uden prikker i en population.
 • H0 = Der er ikke kommet flere mariehøns uden prikker i populationen.
 • Tidligere var der 8 % mariehøns uden prikker i populationen, dvs. p = 0,08.
 • Undersøg, om H0 kan forkastes på et 5 % signifikansniveau.

2. Find antalsparameteren n i opgaveteksten. n er antallet af gentagelser i binomialforsøget, dvs. antallet af stikprøver.

 • n er 30 mariehøns udtaget fra en population.

3. Opstil binomialfordelingen i Excel som vist tidligere i kompendiet. Binomialfordelingen viser, hvor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Biologi

[1]
Bedømmelser
 • 24-05-2023
  Givet af 3.g'er på STX