Metoder i Biologi

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er vores kompendium om metoder i Biologi og Bioteknologi. 

Bioteknologiske og biologiske metoder er de teknikker, man bruger til at fremstille data inden for de to fag og til at besvare problemstillinger ud fra data. Metoder i Biologi og Bioteknologi er f.eks. eksperimenter, som er systematiske observationer af naturen. Andre metoder er statistiske test, som ud fra datasæt kan fortælle om, hvordan virkeligheden forholder sig.

Kompendiet er i øjeblikket under udarbejdelse. Du kan indtil videre læse om binomialfordeling, som er en type statistisk fordeling, du kan komme til at arbejde med på Biologi A. Du får også vores vejledning til at løse opgaver med binomialtest, som er en statistisk test, der bygger på binomialfordeling. Opgaver med binomialtest optræder ofte til den skriftlige eksamen i Biologi A.

 1. Binomialfordeling og binomialforsøg
 2. Opgaver med binomialtest

Her kan du læse et uddrag af vores vejledning til at løse opgaver med binomialfordeling

Fremgangsmåde

1. Fastslå først, hvad der undersøges:

 • Fastslå, hvilken egenskab man undersøger forekomsten af i populationen.
 • Find nulhypotesen H0 i teksten.
 • Find sandsynlighedsparameteren p i teksten. p er den forekomst af egenskaben, som man undersøger, hvorvidt optræder i binomialforsøget.
 • Find signifikansniveauet i teksten. (Hvad er signifikansniveauet?)

Eksempel: 

 • Nogle forskere ønsker at undersøge, om der er kommet flere mariehøns uden prikker i en population.
 • H0 = Der er ikke kommet flere mariehøns uden prikker i populationen.
 • Tidligere var der 8 % mariehøns uden prikker i populationen, dvs. p = 0,08.
 • Undersøg, om H0 kan forkastes på et 5 % signifikansniveau.

2. Find antalsparameteren n i opgaveteksten. n er antallet af gentagelser i binomialforsøget, dvs. antallet af stikprøver.

 • n er 30 mariehøns udtaget fra en population.

3. Opstil binomialfordelingen i Excel som vist tidligere i kompendiet. Binomialfordelingen viser, hvor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.