Matematik C HF 2017 - Vejledende opgavesæt 2

Her er vores besvarelse af opgaverne i Vejledende opgavesæt 2 til Matematik C på HF.

Delprøve 1

Den første delprøve indeholder 5 opgaver med 8 delopgaver. Du må bruge den centralt udmeldte formelsamling til HF C, når du løser opgaverne.

Vi har lavet to versioner af de fleste af vores løsninger. Den ene version viser, hvordan en eksamensbesvarelse kan se ud, mens den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har brugt. Formelnumrene henviser til formlerne i den centralt udmeldte formelsamling til HF C (september 2017). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af 13 delopgaver fordelt på opgave 6 - 12.

Vi har benyttet CAS-værktøjet WordMat til at løse opgaverne. Husk at skrive i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt til at løse opgaverne. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

Størstedelen af opgaverne i delprøve 2 kan løses med metoderne beskrevet i Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en metode, der er beskrevet i vejledningen, så kan du finde et link til den relevante side i vejledningen sammen med vores løsning til opgaven. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse den med den metode, vi henviser til. Bagefter kan du tjekke din løsning ved at sammenligne den med vores.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 7b:

Vi benytter igen kapitalfremskrivningsformlen:

K = K· (1 + r)n

Her er = 125.000, K0 = 100.000 og = 5. Vi bestemmer den faste årlige procentvise rente på kontoen ved at isolere r i formlen:

\begin{align*} 125000 &= 100000 \cdot \left ( 1+r \right )^{5} \\ \Updownarrow \ \ \color{Gray}\textit{Ligningen l} \o \textit{ses for r} & \color{Gray}\textit{ med CAS-v} \ae \textit{rkt} \o \textit{jet WordMat.} \\ r &= \dots \end{align*}

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF 2017 - Vejledende opgavesæt 2

[1]
Bedømmelser
  • 09-02-2022
    Givet af HF-elev på 1. år